<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 25. juli 2021 kl. 11.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 439 ord
KORREKSJON? Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets, trekker frem tre nøkkelfaktorer. Foto: CMC Markets

På tide med en korreksjon?

Kan trær vokse inn i himmelen? Ser man på dagens aksjemarked, kan det neste virke slik. Historien viser at det ikke er tilfelle. Her er tre grunner til at vi kan vente oss en korreksjon.

1. Rekordhøy prising

Aksjemarkedsindekser som S&P 500, Nasdaq Composite og OSEBX gir alle uttrykk for prisingen på de lendende selskapene i et gitt land. En måte å vurdere prisnivået på er Shiller price-earnings-indikatoren, mest kjent som PE-verdien. Den beskriver forholdstallet mellom prisen på et selskap og selskapets faktiske inntjening. Akkurat nå er denne på skyhøye nivåer.

For S&P 500 ligger den på 35,5, mens den for teknologiindeksen Nasdaq måler over 38. Til sammenligning var PE-verdien til S&P 500 på cirka 30 for 12 måneder siden, mens den gjennomsnittlige verdien over de siste 150 årene ligger på 16,8.

Det som gjør dette urovekkende, er at de siste fire gangene hvor aksjemarkedets PE-verdi bikket 30 og ble værende over litt tid, fulgte det et priskrakk på mellom 20 og 89 prosent. Krakk på 89 prosent, som under den store depresjonen i 1929, er heldigvis svært lite sannsynlig i moderne tid.

2. Sentralbankene kan ikke stimulere for alltid

Mye av grunnen til at vi har sett et rally i aksjemarkedet det siste året, er svært ekspansiv finanspolitikk som er fulgt opp med ekspansiv pengepolitikk i en rekke nasjoner.

Ikke nok med at styringsrentene er blitt satt til null, myndighetene har også pumpet kapital inn i økonomien gjennom kvantitative lettelser og kontantbeløp direkte til husholdningene. Siden verden i stor grad har begrenset oss fra å bruke penger på reiser og opplevelser, er pengene blitt brukt til å kjøpe kapital- og forbruksvarer eller blitt dyttet inn i aksjemarkedet.

Konsekvensen har utvilsomt vært asset inflation (prisen på aksjer og eiendom stiger), men også generell inflasjon. I juni lå kjerneinflasjonen i USA over 5 prosent, noe som er godt over styringsmålet på rundt 2 prosent. Om denne utviklingen fortsetter, vil Fed måtte heve renten, noe som igjen vil medføre en reprising av aksjemarkedet.

3. Skyhøy giring

En faktor som taler for at den neste korreksjonen kan bli dyp, er at aksjemarkedet er svært belånt. Pr. i dag er den totale giringen i det amerikanske aksjemarkedet på 882,1 milliarder dollar. Det er cirka dobbelt så høyt som i 2013.

Når aksjemarkedet handles på margin, forsterkes både oppganger og nedganger. Når markedet faller en viss prosentandel, faller mange traderes egenkapital under meglerhusenes marginkrav, og de blir nødt til å tvangsselge posisjonen sin for å ikke gå i brudd. Det gjør at flere aksjer blir tilgjengelig for salg og kursen raser ytterligere.

Historisk har dette bidratt til å forsterke en rekke korreksjoner i markedet. Både i forkant av dotcom-boblen i 2001 og finanskrisen i '08 økte belåningsgraden i aksjemarkedet med over 60 prosent på under ett år.