<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 09:10 22. aug. 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 712 ord
IS I MAGEN: Har du is i magen, en langsiktig investeringsstrategi og en klar forståelse av de selskapene du vil investere i, kan det oppstå interessante kjøpsmuligheter når markedet skjelver, skriver Henrik Sommerfelt i CMC Markets. Foto: Iván Kverme

Muligheter i nervøst marked

Investorene har vært raske på labben, og det gir store svingninger i kursene. Flokkmentaliteten gir deg muligheter.

Det har vært en resultatsesong med store dønninger. I et nervøst marked kan selv små endringer skape store kursreaksjoner. Mange investorer sitter ytterst på stolen og reagerer raskt og voldsomt. I flere tilfeller kan det være snakk om en overreaksjon.

USIKKERHET GIR MULIGHETER: Ifølge Henrik Sommerfelt, som leder CMC Markets i Skandinavia. Foto: CMC Markets

IT-selskapet Crayon er ett eksempel. Selskapets drift i annet kvartal viste fremgang i både omsetning, margin og resultat, vel og merke før valutakursjusteringer. Crayon fastholdt forventingene til året, men valutakurstapene barberte stort sett bort bunnlinjen . Kursen fikk en knyttneve fra markedet, som sendte den ned 16 prosent til 124 kroner. Mange meglerhus tror aksjen skal opp mot 200 kroner. Var kursfallet en overreaksjon fra markedet?

Tankrederiet Norden leverte et fantastisk resultat for annet kvartal, og aksjen spratt opp 20 prosent, fra 356 til 430 kroner. Samtidig annonserte selskapet et ekstraordinært utbytte på 30 kroner. Dagen etter falt aksjen 10,6 prosent, eller 45,60 kroner – langt mer enn utbyttet skulle tilsi. Var stigningen etter resultatfremleggelsen for positiv?

Sprikende signaler

Det er mange eksempler på store kurssvingninger etter at kvartalsrapportene er fremlagt. Markedet er nervøst, og mange spådommer om nye kursfall gjør investorer nervøse. I usikre tider vil investorer reagere raskt og kanskje for voldsomt. Luften er tykk av spekulasjoner om resesjon, det er betydelig usikkerhet om både inflasjon og rente, og geopolitisk er det fortsatt spent.

Samtidig har vi gjennom sommeren sett kraftig oppgang på vestlige aksjemarkeder, ikke minst i USA. Nasdaq 100-indeksen er opp 23 prosent siden juni, og det er spesielt rentefølsomme vekstaksjer som har trukket børsen opp. I den siste indikasjonsanalysen fra Bank of America, hvor de intervjuer fondsdirektører om stemningen, tror 88 prosent at de forventer lavere inflasjon de neste 12 månedene. Det håper de vil bety at sentralbanken ikke gjennomfører så mange renteøkninger som varslet. Generelt er stemningen nå mer positiv, ikke minst på bakgrunn av at mange regnskaper har vært bedre enn forventet. Tross disse positive tonene tror 58 prosent på en global resesjon de neste 12 månedene, ifølge denne analysen.

Meme-aksjer i søkelyset

I den siste uken er oppmerksomheten atter rettet mot de såkalte «meme»-aksjene. Det er aksjer som påvirkes av viral kommunikasjon, hvor private investorer forsøker å påvirke kursutviklingen gjennom heftig aktivitet, både på sosiale medier og på børsene. Det klassiske eksemplet er GameStop (GME), som fikk en uvirkelig berg-og-dal-bane-tur i 2021.

Likeledes har boliginnredningsselskapet Bed Bath & Beyond (BBBY) sett unormalt stor aktivitet og svært store kurssvingninger. Rentenivået i USA har steget, og det har skapt usikkerhet på boligmarkedet. Selges det færre boliger, blir det mindre etterspørsel etter de produktene BBBY selger. Samtidig hadde selskapet problemer. Aksjen ble kraftig shortet og falt til drøye fem dollar. Så ble det livlig aktivitet på internettforumet Reddit Wallstreetbets, et forum som også var kraftig involvert i GME-raidet. BBBY-aksjen ble indentifisert som en meme-aksje, og aksjen ble omsatt for så mye som 28 dollar på det høyeste. Det gjorde det betydelig dyrere for shortselgerne å kjøpe lånte aksjeposisjoner tilbake. Men dramaet stoppet ikke der. Den aktivistiske investoren Ryan Cohen, som mange hadde sett på som en redningsmann for selskapet, varslet at han ville selge sin aksjeposisjon, hvilket han gjorde. Aksjen falt så 40 prosent til omkring 11 dollar, og sluttet en turbulent uke der. Flere meme-aksjer, som AMC Entertainment Holdings og igjen GME, har også hatt en turbulent uke.

Nå skal en mulig overreaksjon etter kvartalstall på ingen måte blandes sammen med den helt spesielle dynamikken som disse meme-aksjene utsettes for, da vi her har med spekulasjon og ekstrem risiko å gjøre. Disse aksjene bør du styre unna. Men det er viktig å være klar over at når markedene er nervøse, så er svingningene store.

Usikkerhet gir muligheter

Har du is i magen, en langsiktig investeringsstrategi og en klar forståelse av de selskapene du vil investere i, kan det oppstå interessante kjøpsmuligheter når markedet skjelver. Det er en utbredt flokkmentalitet på børsene. Du bør isteden forsøke å fokusere på selskapenes langsiktige evne til å skape positive kontantstrømmer. Ignorer sensasjonelle overskrifter og sett på fjernlyset. Selskapenes evne til å skape verdi behøver ikke å bli svekket av midlertidige opp- eller nedturer. Aksjemarkedet belønner investorer med lang investeringshorisont og et våkent øye for gode kjøp. Noen av disse oppstår i kjølvannet av kvartalsrapportene.