<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil straffe kriminelle med å konfiskere verdier

Regjeringen vil skjerpe reglene for inndragning og har mottatt forslag om å gjøre endringer i dagens ordning om å ta utbytte fra kriminelle.

Publisert 16. juni 2021 kl. 15.37
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 101 ord
NYE REGLER: Regjeringen vil at kriminelle skal fratas utbytte fra kriminelle handlinger som en del av straffen, og vil ha endringer i straffeloven som tydeliggjør dette. Foto: NTB

– Kriminelle gjenger skal ikke lokke til seg ungdom med luksusgjenstander og statussymboler. Derfor jobber regjeringen med å endre reglene om inndragning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en uttalelse onsdag.

I en tilleggsutredning foreslår Straffelovrådet å skille ut inndragning som har karakter av straff, og kalle det «konfiskasjon» i straffeloven. Dette mener rådet vil gjøre reglene for inndragning enklere å praktisere. Endringen vil ikke føre til noen økt adgang til inndragning etter gjeldende rett.

– Vi vil jobbe videre med dette og med de andre forslagene fra Straffelovrådet. Samlet sett vil dette styrke politiet i kampen mot gjengkriminalitet, sier Mæland.