<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tjente nye millioner – unnet seg utbytte

Odd Nordstogas butikk går som en klokke. I fjor tok artisten ut over 1,2 millioner kroner i utbytte, og økte fondsinvesteringene.

Publisert 30. aug. 2022 kl. 10.37
Oppdatert 30. aug. 2022 klokken 15.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 333 ord
SATSER PÅ FOND: Butikken går som en klokke for Odd Nordstoga, som reduserte kontantbeholdningen for å investere i fond. Foto: Thomas Andersen/TV 2

Odd Nordstoga fortsetter å tjene gode penger på musikken. Tono-inntekter bidro i fjor til en omsetning for Odd Nordstoga Musikk på over 5,6 millioner kroner, og selskapet satt igjen med et driftsresultat på drøyt 4 millioner kroner, viser årsrapporten for 2021. 

Dette var riktignok ned fra inntekter på 7,2 millioner og et driftsresultat på 5,4 millioner kroner i 2020 – da selskapet mottok over 630.000 kroner i coronakompensasjon.

Utbytte: 1,2 millioner 

I 2021 lå over 3,2 millioner kroner igjen på bunnlinjen for Nordstoga, og 1,24 millioner av dette ble tatt ut i utbytte. Resten ble pløyd inn i egenkapitalen som dermed økte til 18,4 millioner kroner i løpet av året.

Men den folkekjære artisten kan mer enn å lage og spille musikk, og satser mye av pengene på børs. 

Ved utgangen av fjoråret hadde han 12,3 millioner kroner i aksjer/fond, hvorav 12,1 millioner i fondsandeler i DNB. Dermed økte Nordstoga beholdningen fra 7,9 millioner kroner ett år tidligere – samtidig som han tok ned kontantbeholdningen fra nesten 6,7 millioner til nesten 2,9 millioner kroner.

Spellemannen eide ved utgangen av 2021 aksjer i bioteknologiselskapet Nordic Nanovector, B2Holding og NRC Group. Aksjene var da bokført til nærmere 180.000 kroner, 100.000 kroner under anskaffelseskost.

Sitter i skrekkaksje

Siden den gang har Nordic Nanovector-kursen blitt torpedert, med et fall på over 90 prosent så langt i år. Selskapet meldte 6. juli at den viktige Paradigme-studien avbrytes, og aksjen stupte 40 prosent bare den dagen. B2Holding og NRC Group har falt henholdsvis 15 og 17 prosent hittil i 2022.

I notene heter det at verdipapirene vurderes til anskaffelseskost, men vil nedskrives til virkelig verdi «ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.»

I tillegg til utbyttet på drøye 1,2 millioner kroner tok daglig leder – altså Nordstoga selv – ut en lønn på 805.000 kroner i løpet av fjoråret. I 2020 sto han oppført med 10,7 millioner kroner i ligningsformue og inntekt på 1,4 millioner kroner.

Odd Nordstoga Musikk

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 5,7 7,2
Driftsresultat 4,0 5,4
Resultat før skatt 4,1 5,4
Resultat etter skatt 3,2 4,2