<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tvinger Oslo-advokat å flytte på landet

Wikborg Rein-partner Ola Haugen må flytte til jordbrukskommunen Stange. Det er kommunens innstilling for å godta konsesjonssøknaden for kjøp av Staur Gård.

Publisert 5. mars 2020
Oppdatert 7. mars 2020
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 642 ord
HERSKAPELIG: Staur Gård ved Mjøsa i Stange er regnet som en av Innlandets flotteste gårder. Nå er den solgt for 61 millioner kroner, men rådmannen i kommunen krever at kjøper Ola Haugen flytter til Staur, skal konsesjonen godkjennes. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

I november i fjor avdekket Finansavisen at den kjente Wikborg Rein-partneren Ola Haugen hadde bydd 61 millioner kroner for ærverdige Staur Gård i Stange.

Gården, som har vært eid av staten siden 60-tallet, regnes som indrefileten blant storgårdene langs Mjøsa i Innlandet.

Flere ville kjøpe eiendommen på 988 dekar, blant annet lokale jordbrukere. Men de maktet ikke å matche Haugens vinnerbud, som var 17 millioner over landbrukstaksten.

Etablerer privat domstol

Det er bo- og driveplikt på Staur Gård, men i Haugens konsesjonssøknad til Stange kommune kom det frem at advokaten ikke hadde noe ønske om å flytte til gården.

Han ønsker heller at gården skal drives stort sett som før, da staten var eier. Haugen ønsker derimot å investere for å øke omsetningen fra gjestegårdsvirksomheten.

Det skal blant annet skje ved at han som advokat, og med sitt nettverk, tilrettelegger for å avholde voldgiftsforhandlinger og utenomrettslige meglinger på Staur Gård.

51-åringen har bodd i Oslo hele sitt liv, hvor han også jobber som advokat.

KJØPTE STORGÅRD: 61 millioner ga partner i Wikborg Rein, Ola Haugen, for Staur Gård. Men han vil helst ikke flytte dit. Foto: Erik Burås/Wikborg Rein

Som argument for å bli boende i hovedstaden, har Haugen påpekt at alle husene på Staur Gård enten er utleid eller avsatt til gjestegårdsvirksomhet.

Hovedhuset brukes til overnattingsvirksomhet og er vernet av Riksantikvaren. Det kan dermed ikke tilpasses til en privatbolig for Haugen og hans samboer.

Flere i lokalmiljøet har bitt seg merke i Oslo-advokatens uttalelser i søknaden, noe som har avstedkommet heftig debatt i Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad. På lederplass er det skrevet at lokalpolitikerne må kreve at Haugen flytter fra Oslo, om han skal eie Staur Gård.

Tre års flyttefrist

Nå har landbrukskontoret behandlet Haugens konsesjonssøknad, og rådmannen i Stange har sendt sin innstilling til formannskapet. Saken skal behandles politisk 11. mars.

I innstillingen kommer det klart frem at kommuneadministrasjonen ikke godtar Haugens ønske om fritak fra boplikten. Men de forsøker å komme ham i møte.

De foreslår å gi ham tre års utsettelse på å flytte til Staur Gård på Stange, men ikke lenger enn til 1. april 2023. Han må også bo på gården i minst fem sammenhengende år.

Vil utsette til 2025

Haugen har etter at han sendte inn konsesjonssøknaden i januar orientert landbrukskontoret i Stange om at han vil akseptere boplikt på gården, om det kreves av ham. Men han ber om fem års utsettelse for innflyttelsesdagen, med like lang sammenhengende boplikt.

Med andre ord vil han ikke flytte inn før i april 2025.

Dette ønsket har ikke rådmannen i kommunen gitt etter for. Hun mener Haugen fint kan flytte inn i en av de andre bygningene på gården, om han ikke vil bosette seg i hovedhuset.

Nå blir det opp til lokalpolitikerne å avgjøre hvilket krav advokat Haugen må følge. I Stange-politikken er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som råder.

Ifølge Stangeavisa har Haugen i forkant av neste ukes formannskapsmøte sendt en e-post til hver og en av lokalpolitikerne hvor han utdyper sitt syn på konsesjonssaken og flyttespørsmålet.

En svært høy pris

Det har også vært et spørsmål om prisen Ola Haugen skal betale for gården er for høy, og om den skal settes ned. Lovverket åpner for det når det gjelder salg av konsesjonsbelagte gårder.

En av de andre utkonkurrerte budgiverne, en gårdbruker på Stange, har klagd på prisen.

Rådmannen mener eiendommens høyeste pris etter konsesjonsloven er 39 millioner kroner. Haugens bud var 61 millioner.

Rådmannen skriver i sin innstilling at hensynet til pris tilsier isolert sett at konsesjonssøknaden bør avslås.

Men ut fra eiendommens helt spesielle kulturhistoriske verdier bør hensynet til priskontroll vike i akkurat denne saken. Rådmannen anser ikke at unntaket vil skape noen presedens for andre konsesjonssaker i kommunen.

NESTEN 1.000 MÅL: Staur Gård hadde en landbrukstakst på 44 millioner. Ola Haugen bød 61. Det er isolert sett for høyt, men rådmannen aksepterer prisen og vil gi unntak fra loven når konsesjonssøknaden behandles. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling