<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Da skapes det beste arbeidsmiljøet

Like interesser gir økt effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Publisert 17. juni 2010 kl. 10.35
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 16.55
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 230 ord
Karriere.jpg

Norske arbeidstagere trives best på arbeidsplasser der medarbeiderne deler de samme interessene og der det er mange med høyere utdanning. Da skapes det beste og mest effektive arbeidsmiljøet, det blir oftere bedre stemning og høyere kreativitet.Dette fremgår i Manpowers Worklife undersøkelse, gjennomført av Kairos Future der 4400 personer i Norge har svart på hva som kjennetegner den ideelle arbeidsplassen.Det er med andre ord ikke kjønnsfordeling, ulike bakgrunner, alder eller kompetanse som er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.- Undersøkelsen viser at det ikke er så viktig om man er 25 eller 60 år for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er felles interesser som i stor grad bidrar til at medarbeiderne føler tilhørighet og fellesskap, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower, ifølge en melding.Det slås også fast at en høy andel med høyskoleutdanning genererer økt produktivitet og kreativitet, ifølge undersøkelsen.Knapt halvparten av medarbeiderne på arbeidsplasser med få eller ingen med høyskoleutdanning har et stort engasjement og energi i sitt arbeid sammenlignet med nærmere 80 prosent på arbeidsplasser der andelen med høyskoleutdanning er høy.På arbeidsplasser innen medie- og kultursektoren og innen reklame og PR oppgir flest at de har mange kollegaer som deler de samme interessene. Derimot ser man at innen byggeindustrien og blant håndverkere er det betydelig færre som deler de samme interessene. Her sier halvparten at de har få eller ingen kollegaer som har de samme interessene som de selv.