<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Med ny høring om vikarer

Regjeringen legger fram en egen tiltakspakke som skal sikre likebehandling av vikarer og fast ansatte.

  Publisert 12. des. 2011 kl. 14.33
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 16.09
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 435 ord
  bjorstrom.jpg

  - Regjeringens tiltakspakke skal sikre at vikarbyråene opptrer seriøst og gir sine ansatte gode arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).Hun mener tiltakspakken sikrer reell likebehandling av fast ansatte og vikarer.- Blant annet vil innleiebedriftene bli holdt solidarisk ansvarlig for at vikarbyråene betaler sine ansatte godt nok. Innleierne får også et klart ansvar for at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt. Dette skal skje innenfor det regelverket vi har for vikarbruk i Norge i dag, sier hun til NTB.- Færre vikarerArbeiderpartiets stortingsgruppe har gått inn for å innføre EUs vikarbyrådirektiv i norsk lovgiving, mens SV vil at Norge reserverer seg. Også innad i LO er motstanden stor, først og fremst fordi man frykter økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte.Selv tror Bjurstrøm vikarbruken vil gå ned som følge av de nye reglene.- I dag er det et konkurransefortrinn å bruke lavtlønte vikarer fordi det ikke stilles krav til likebehandling. Det blir det nå en forandring på og det bidrar til å sikre en utsatt gruppe med arbeidstakere som har behov for et vern, sier hun.Tiltakspakken inneholder bestemmelser om opplysningsplikt og drøftingsplikt i forholdet mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte samt vikarbyrå og innleiebedrift.Regjeringen vil også innføre en regel som sier at innleiebedriften - for eksempel et offentlig helseforetak - har ansvar for at arbeidstidsreglene overholdes. I dag er dette ansvaret forbeholdt vikarbyrået alene.Tilleggshøringen har frist til 30. januar 2012. Deretter vil regjeringen ta stilling til om vikarbyrådirektivet skal innføres i Norge.- Loven står segLO har stilt en rekke forutsetninger for å godta det omstridte direktivet. Flere av betingelsene synes å være kvittert ut, men svaret får vi først når LO-sekretariatet møtes på nyåret. Innen den tid skal de ulike forbundene si sitt - også det mest kritiske, Fellesforbundet.- Vi har en utvikling i deler av arbeidslivet som ikke er god. Både i verkstedindustrien og i bygg- og anleggsbransjen ser vi at bruken av dårlig betalte vikarer brer om seg. Det er viktig å rydde opp i denne delen av arbeidslivet, sier Bjurstrøm.Hun mener vikarbyrådirektivet, med de tillegg regjeringen foreslår, sikrer en slik opprydning.- Vikarbyrådirektivet er ikke et dårlig direktiv som tvinges igjennom. Det er et godt og riktig direktiv fordi det sikrer at fast ansatte og vikarer behandles likt. I tillegg gir det forutsigbarhet. En Høyre/Frp-regjering kan ikke endre på dette regelverket uten videre, sier hun.Arbeidsministeren er heller ikke urolig for at arbeidsmiljøloven kan komme til å måtte endres på sentrale punkter, slik NHO har pekt på.- Det er ikke noe nytt at NHO ikke liker reglene som setter begrensninger for bruk av vikarer. Vi har fått juridiske vurderinger som sier at det norske regelverket vil stå seg, sier hun. (©NTB)