<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Frp utfordrer regjeringen på barnetrygd

Fremskrittspartiet mener det er skammelig at regjeringen ikke har økt barnetrygden.

Publisert 25. juni 2012 kl. 13.00
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 19.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 388 ord
Foto: Scanpix

- Jeg er skuffet over at regjeringen med SV i spissen ikke har gjort et så enkelt grep mot barnefattigdom som å øke barnetrygden. Frp er blitt stående alene hvert eneste år når vi har ønsket å indeksregulere barnetrygden, sier første nestleder Solveig Horne (Frp) i familie- og kulturkomiteen til NTB.Andre virkemidlerHun viser til at alle forskningsrapporter om barnefattigdom konkluderer med at en heving av barnetrygden vil være effektivt mot barnefattigdom. Men barnetrygden har stått på stedet hvil i 16 år.- -Hver gang vi utfordrer regjeringen på dette, er svaret at de har andre virkemidler. Men de kommer ikke med noen ting, sier Horne.NTB gikk i forrige uke gjennom tilsynsrapporter fra 22 Nav-kontorer. 16 av de 22 kontorene bryter loven når de tildeler sosialhjelp til familier med barn. Gjennomgangen viser at barna ikke blir tatt hensyn til og at de ikke har egenvekt når sosialstønaden skal tildeles.Ikke treffsikkertArbeids- og inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) har innkalt Nav-direktør Joakim Lystad og ledelsen i Helsetilsynet for å få en vurdering av hva som kan gjøres. Bjurstrøm avviste overfor NTB lørdag tanken om å øke barnetrygden kraftig og samtidig innføre skatt på barnetrygden for å oppnå bedre fordeling.- Det er en annen diskusjon og vil uansett ikke treffe godt nok for å nå de sosialpolitiske mål regjeringen har, sa Bjurstrøm. Hun understreket at det er den individuelle behandlingen som er nøkkelen til en god ordning i kommunene.Penger i lommebokenSolveig Horne sier det er vel og bra at Bjurstrøm varsler en gjennomgang av hvordan Nav-kontorene behandler barn.- Men når alt kommer til alt, er det penger i lommeboken til den enkelte familie som betyr noe. Å bekjempe barnefattigdommen var SVs kampsak i regjeringen. De har ikke hatt gjennomslag, og regjeringen fortsetter bare å komme med fine ord. Barnetrygden er en universell ordning som når alle. Hvis du kan redde noen ut av fattigdom med å øke den, burde det være et enkelt grep for regjeringen, sier Solveig Horne.Hun sier det ikke har vært noen diskusjon i Fremskrittspartiet om barnetrygden fortsatt skal være en universell ordning eller om den bør endres i mer treffsikre retninger.- Vi har i alle våre budsjetter foreslått å kostnadsregulere barnetrygden. Nå ser vi at også Kristelig Folkeparti og Høyre gjorde det samme i sine budsjetter for 2012. Det lover godt for et regjeringssamarbeid i 2013, sier Horne til NTB.