<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Når forventningene brister

Hva skjer når forventingene våre ikke blir oppfylt, spør Turid Torbergersen.

Publisert 11. mars 2013 kl. 09.03
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 00.33
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 589 ord
Turid Torbergersen - Foto - Privat

Vi har alle opplevd de gode følelsene som glede og lykkerus gir når våre forventninger blir oppfylt. Hva skjer med oss når forventingene ikke blir oppfylt, og hva kan vi gjøre for å håndtere skuffelsen på en konstruktiv måte?En forventning er en forestillelse -bevisst eller ubevisst- om hvordan forskjellige situasjoner i livet kommer til å utvikle seg.Livet ville være svært kjedelig dersom vi ikke hadde forventninger, og det ville heller ikke ha gitt særlig drivkraft mot å søke nye utfordringer og opplevelser. Uoppfyllte forventninger kan derimot bidra til at mennesker som er glade i hverandre skiller lag, at noen slutter i en jobb som egentlig er skreddersydd for dem, eller at de blir stående fast i livet sitt.Vi har forventninger til hvordan vårt samlivsforhold skal være, hva som skal skje når det kommer barn med i bildet, hvordan svigerfamilien skal opptre overfor oss og hvordan vår karriere skal utvikle seg.Forventingene endrer seg over tid, og det som var vesentlig før kan være helt uvesentlig nå. Det er imidlertid viktig å ta dem på alvor, fordi de har stor innflytelse på vår grad av glede og tilfredsstillelse i livet.Når forventningene er bevisste, så kan det være lettere å forholde seg til dem. Selv om du har satt et mål om å få drømmejobben, så kan du forberede deg mentalt ved å ha en realistisk handlings- og tidsplan.De ubevisste forventningene kan imidlertid være vanskeligere å forholde seg til, rett og slett fordi vi ikke er klar over hvilke de er. Dersom du har vokst opp i en familie hvor det å være lavmælt var et tegn på å vise respekt, så er det stor sannsynlighet for at du opplever å ikke bli respektert dersom din partner, svigerfamilie eller arbeidskollegaer er høylytte.Forventninger har sitt utspring i hva man synes er rett eller galt, og oppstår gjennom oppveksten, de omgivelser som vi var er en del av og på bakgrunn av de erfaringene vi har fått gjennom livet. For partneren din kan det være helt andre ting som oppleves som "normalt".For bedre å håndtere våre forventninger, så er det avgjørende å bli bevisst hva vi konkret forventer og deretter kommunisere dette til den ellr de det gjelder.Det at andre er glad i deg eller setter pris på deg, betyr ikke automatisk at de vet hva du trenger. Særlig dersom du selv ikke helt vet hva du har behov for.Jo mer du er bevisst på hva som er viktig for deg - jo lettere blir det å formidle det til omverdenen.Samtidig bør du tenke gjennom om dine forventninger er realistiske, og kanskje se verdien i at din partner, svigerfamilie eller arbeidskollegaer har et annet ståsted enn deg. Det er som oftest i interaksjon med forskjellige mennesker at vi utvikler oss mest. Det at alt ikke går som planlagt gir oss mulighet til å utvikle tålmodighet, større forståelse for andre mennesker og livsvisdom.Mange har også store forventninger både i form av krav til seg selv, og hva de skal yte i forholdet til andre mennesker. Ofte er det krav som omgivelsene hverken har satt eller forventet. Dersom dette bidrar til gjentatte skuffelser og dårlig livskvalitet, så er det kanskje på tide å ta et oppgjør med seg selv og legge listen lavere.Ralph Ellison har sagt følgende om forventninger: "Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre?"Turid Torbergesen - Startet TCI-The Coaching Institute og var iniativtager til etablering av Den Norske CoachForening.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK