<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

981 millioner forsvant på 90 dager

Verdien av Folketrygdfondet ble redusert med 981 millioner kroner i andre kvartal, og har nå en markedsverdi på 151 milliarder kroner.

  Publisert 20. aug. 2013 kl. 12.13
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 02.24
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 115 ord
  Adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet Roald, Berit

  - Etter sterk oppgang i første kvartal, var utvikling i det norske aksjemarkedet svakere i andre kvartal. Dette preger også våre resultater, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.Kvartalstallene viser at markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge, bedre kjent som Folketrygdfondet, ble redusert med 981 millioner kroner i andre kvartal.For halvåret sett under ett har fondet økt med 5,9 milliarder kroner.Fondets forvaltning måles mot referanseindekser, og i andre kvartal var Folketrygdfondets resultater 0,3 prosentpoeng svakere enn de indeksene fondet måles mot.Folketrygdfondet investerer i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.Ved utgangen av andre kvartal var fondets største eierposter Statoil, med 13,4 milliarder kroner, Telenor (9,4 milliarder), DNB (8,7 milliarder), Yara International (4,4 milliarder) og Seadrill (4,1 milliarder).