<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sunder ønsker styrket handelskammer

Fungernede styreleder for norsk-indisk handelskammer, Rina Sunder, mener norske selskaper ikke har råd til å ignorere Indias økende innvirkning på verdensøknomien.

  Publisert 21. feb. 2014 kl. 13.52
  Oppdatert 8. apr. 2014 klokken 13.56
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 662 ord
  Rina Sunder - Foto - Privat

  Av de rundt 20 bilaterale handelskamre og internasjonale handelskontorene som finnes i Oslo er det kun et par som i dag ledes av kvinner.Rina Sunder, gründer av EnteringINDIA, er en av de kvinnene. Hun er fungerende styreleder for norsk-indisk handelskammer (Norway-India Chamber of Commerce and Industri - NICCI), en medlemsorganisasjon som ble opprettet i 2006.- Det kom veldig brått og uventet på at jeg ble valgt som fungerende styreleder. Det er en stor tillitserklæring. Med ett års erfaring som styremedlem i NICCI har jeg lært organisasjonen å kjenne. Jeg vet hva som er kammerets potensiale, styrker og muligheter. Selv om jeg har forelest på styreprogrammet på BI og sittet i flere styrer er det likevel noe helt annet å få lov til å være en visjonær leder som kan ta handelskammeret et skritt videre, sier Sunder til HegnarKvinner.Handelskammeret arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å legge forholdene best mulig til rette for norske bedrifter som driver i India, og indiske bedrifter som driver i Norge.- Styret har utviklet en ambisiøs strategi som vi implementer dette året hvor vi blant annet vil søke å sette agenda for norsk-indisk næringsliv, samt skape en spennende møteplass for norske og indiske bedrifter i Norge. For meg handler det om å tenke strategisk og langsiktig, utnytte ressursene i styret samt ivareta medlemmenes interesser i alle aktuelle fora, forklarer Sunder.Hun håper at NICCI skal bli en toneangivende aktør i alle næringslivsrelaterte saker knyttet til India.- Den totale varehandelen mellom Norge og India utgjorde 5,5 milliarder kroner i 2012. Et aktivt norsk-indisk næringslivssamarbeid vil fremme innovasjon, bedre lønnsomhet og bidra til en styrket konkurransekraft for bedrifter i både India og Norge. Vi håper å etablere et enda sterkere handelskammer som skaper spennende nettverksarenaer, samt styrker dialogen med alle interessentene til NICCI.Norge og India forhandler om en frihandelsavtale, hvor viktig er den?- Effektene hvis Efta-India forhandlingene kommer i boks kan bli store, også for Norge. Målsetningen er å ferdigstille handelsavtalen før det kommende regjeringsbytte i India. Indias innvirkning på verdensøkonomien er av voksende betydning. Kombinert med raskt voksende kjøpekraft til forbrukerne i disse økonomiene, er dette en ny virkelighet som verken Norge eller norske selskaper har råd til å ignorere.- Potensialet for økt handel er betydelig når India er i økonomisk vekst, og det berører norske interesser på en rekke områder. Samarbeid innen skipsfart, helse, forskning og klima blir derfor stadig viktigere, presiserer SunderHvordan blir utviklingen i India fremover?- 2014 er det valgår i India. Til våren skal rundt 700 millioner velgere avgjøre hvem som skal lede verdens største demokrati. Men det nye, ett år gamle partiet Aam Aadmi som tok Delhi med storm, er spillereglene endret. Det nye India vil kreve reform. Valget i India kan beskrivelses som tamasha, som betyr opptog eller karneval, delvis på grunn av den overveldende massen av mennesker som deltar i prosessen. Det blir etter stor sannsynlighet et regjeringsskifte i India. Mye peker på at Narendra Modi blir den neste statsminister. For Norge vil det være en fordel å komme i havn med frihandelsavtalen før statsministerbyttet.Sunder er opptatt av at Norge bør få flere kvinner inn på den internasjonale businessarenaen.- Nå har Norge, med Erna Solberg i spissen, flere ministre i tunge posisjoner. Finansminister Siv Jensen, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Monica Mæland er alle flotte rollemodeller som bør gjøre terskelen lavere for andre kvinner. Vi jenter må tørre å sitte ved bordene og i rommene der beslutninger fattes. Vi lever i en tid hvor det er en generasjon av flotte menn rundt 40-50 år som er oppbackende, inkluderende og støttende.Hvilke råd vil du gi til kvinner som vil opp og frem?- Du må ville det, det betyr å ta utfordringer når de kommer. Ingen er ferdig utlært, man lærer å mestre nye situasjoner når man står i dem. Ha guts, tør å ta risiko og pass på å omgi deg med rause mennesker, gjerne mennesker som er dyktigere enn deg selv. Dyktige mennesker vil nemlig gjøre deg enda bedre!FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK