<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Foreldre bør ikke få velge barnehage selv

SSB-forsker Kjetil Telle foreslår at barnehageopptak skjer ved loddtrekning.

    Publisert 20. nov. 2014 kl. 06.17
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 226 ord
    Barnehage.jpg

    Målet er å få bedre blanding av barna og unngå segregering. – Barnehagene er et tiltak som skal bidra til sosial utjevning. Når de sosiale forskjellene er så store er det et åpenbart problem fordi det er grunn til å tro at lærings- og språkmiljøet også varierer stort fra barnehage til barnehage, sier Telle til Aftenposten. Telle foreslår at myndighetene kan fjerne foreldres mulighet til selv å velge hvilken barnehage de vil søke barnet sitt til. – Man kan se for seg at barnehageopptaket gjøres som en loddtrekning. Da ville man bli kvitt mye av årsaken til segregeringen, og det vil heller ikke være snakk om å ta barna vekk fra de nærmeste barnehagene. Mye av segregeringstendensen foregår innad i bydeler, sier Telle. Rapporten om gratis kjernetid, som Aftenposten skrev om tirsdag, avslører at det er store forskjeller mellom barnehagene. Både etnisitet, foreldrenes økonomi og utdanning varierer stort mellom barnehagene, også innenfor bydelene. Etnisk norske foreldre med høy utdanning og inntekt velger for eksempel privat barnehage i langt større grad enn minoritetsforeldre. Dermed oppstår det en segregering allerede i barnehagen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har liten sans for forslaget. – Problemet er at det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene og foreldrene vet ikke hva slags kvalitet barnehagen egentlig har, sier Røe Isaksen. Regjeringens løsning er å utvikle en foreldreportal på nett med åpen og tilgjengelig informasjon om barnehagenes bemanning og faglige opplegg.