<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Dette er en gullgruve for norske bedrifter

Norske selskap kan spare millioner ved å skape trivsel på arbeidsplassen, mener gründer og ledercoach Ingrid Braate Prillard.

    Publisert 20. nov. 2015 kl. 13.36
    Oppdatert 20. nov. 2015 klokken 13.52
    Lesetid: 4 minutter
    Artikkellengde er 776 ord

    Sjefer blir skremt av ulykkelige ansatte, skrev HegnarKvinner denne uken. En dansk lederundersøkelse viser nemlig at sjefer ikke aner hvordan de skal takle ansatte som ikke har det bra på jobben. 60 prosent av sjefene svarte at de godt kunne se når medarbeiderne ikke trivdes på jobb, men 70 prosent savnet kompetansen til å håndtere en slik situasjon. 78 prosent av lederne svarte at de tror det vil bli mer stress på jobben i årene som kommer, slik at problemet med pressede ansatte bare vil vokse. En gullgruve- Dette er en vesentlig grunn til at bedrifter taper millioner av kroner på sykefravær og demotiverte medarbeidere, sier Ingrid Braate Prillard. Hun er gründeren bak Klokt Sagt, et selskap som tilbyr kommunikasjonskurs og mentaltrening for ledere. - Det ligger en gullgruve i å skape trivsel på arbeidsplassen, fortsetter hun og lar tallene tale for seg selv:- Ifølge Bedriftsforbundet ville norske bedrifter og det offentlige spare 20 milliarder kroner på å få sykefraværet ned på nivå med det de har i Sverige, som er 3,5 prosent. Da sier det seg selv at det er lønnsomt å ta tak i mistrivsel.Problemet er at ledere ikke vet hvordan de skal kommunisere på en måte som skaper motivasjon og bedre trivsel blant de ansatte, mener Prillard.- De fleste ledere tror nok de kan kommunisere og vet hva som skal til, men sannheten er ofte at kommunikasjonen ikke er så klar som de kanskje tror selv. Det skaper problemer i en stadig mer stresset arbeidshverdag, fortsetter hun. Reduserer sykefraværFor trolig blir ikke stressnivået i norske bedrifter lavere i fremtiden. Derfor må ledere lære seg å kommunisere på en måte som roer ned stressnivået, mener Prillard. - Klok kommunikasjon gjør akkurat dette. Den kommuniserer med klare ord hva de ansatte trenger for å holde seg friske og mer motiverte. Dersom både ledere og ansatte i bedriften kommuniserer klokt til daglig, vil sykefraværet gå ned. Forskning viser at god kommunikasjon er en av få ting som faktisk reduserer sykefravær på arbeidsplassen, forteller Prillard. - Det avhenger selvfølgelig av virksomhetens størrelse, men bedrifter kan spare millioner av kroner på å få ned sykefraværet og tillegg skape mer motiverte og lojale medarbeidere. Jeg vil si det slik, at kommunikasjonen er nerven i bedriften som enten fører til fremgang og innovasjon, eller sykdom og stagnasjon.Stiller for få spørsmålSom ledercoach går Prillard inn i bedrifter og skaper kulturer for såkalt "klok kommunikasjon". Hun benytter konseptet «Klokt sagt for jobbfrisk», som skal forebygge og redusere sykefravær og gi mer motiverte medarbeidere.- Det er de som jobber sammen til daglig som trenger å lære seg god kommunikasjon. Det er her i arbeidssituasjonen mellom kollegaer at kommunikasjonsutfordringer, stress, frustrasjon og konflikter oppstår, sier hun.Hennes erfaring er at mange ledere er bevisst på flere gode ledelsesprinsipper, men er usikre hvordan de skal utøve dem i praksis. Ikke minst stiller de for få spørsmål.- Ledere kommer kun med vurderinger og tanker uten å sjekke med motparten hva de synes eller mener. Men et spørsmål viser nysgjerrighet på den andre personen. Den ansatte føler seg sett og respektert fordi du er interessert i å høre hva han/hun synes om saken. Å stille spørsmål er involvering og ansvarliggjøring av medarbeiderne, understreker Prillard, som har følgende råd for å føre en klok kommunikasjon på arbeidsplassen:Pillards ti råd for klok kommunikasjon • Still åpne spørsmål på slutten av et forslag eller en vurdering som angår medarbeiderne eller den sykemeldte: «Hva tenker du om dette?»• Sjekk ut om budskapet er forstått for å unngå misforståelser: «Hva er vi nå blitt enige om?»• Har jeg oppfattet deg rett når jeg sier ……?• Hvis du får utilstrekkelige svar, så spør mer inngående: «Jeg får forstår ikke dette helt, kan du utdype det?»• Når det bli stille og du ønsker et mer utfyllende svar: «Jeg ønsker at vi sammen skal finne en løsning, og da trenger jeg at du forteller meg litt mer. Kan du det?»• Hvis du er usikker på om du spør for inngående, så spør: «Er det greit at jeg stiller disse spørsmålene?»• Ta pauser, vent på svar• Vis forståelse for den andres opplevelse av situasjonen • Spesielt i samtalen med den langtidssykemeldte: Tenk tilbake til tiden før han/hun ble sykemeldt og hva den sykemeldte bidro med av positivt på den tiden.Skap samhørighet til arbeidsplassen ved å kommunisere: «Vi trenger deg og din kompetanse her på jobben» eller «vi savner deg her, så (hva) kan vi tilrettelegge for at du skal komme tilbake til jobb så raskt som mulig?» • Kommuniserer at du har tro på at den sykemeldte blir frisk igjen. «Dette kommer til å gå bra. Du blir frisk igjen, og det ser vi veldig frem til.»