<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardene renner ut av SAS

SAS rapporterer et nytt underskudd på 2,4 milliarder svenske kroner i andre kvartal. Nye lån fra eierne redder kontantbeholdingen.

Publisert 27. mai 2021 kl. 08.27
Oppdatert 27. mai 2021 klokken 09.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 269 ord
SIKRER FINANSER: SAS har sikret kredittfasiliteter på 3 milliarder svenske kroner hos sine hovedeiere. Foto: Dreamstime

SAS legger torsdag morgen frem regnskapet for andre kvartal, februar til april, i sitt avvikende regnskapsår. Og det er åpenbart at selskapet brenner kapital. Underskuddet ender på drøyt 2,4 milliarder svenske kroner. Kontantstrømmen fra operasjonell drift er samtidig på minus 1,4 milliarder svenske kroner. 

For et år siden viste henholdsvis resultat etter skatt et underskudd på knappe 3,5 milliarder svenske kroner og kontantstrømmen fra driften var da negativ med drøyt 1,7 milliarder svenske kroner. 

Det nye underskuddet bidrar til at kapitalen som ble hentet inn etter sommeren i fjor renner ut av selskapet. For den totale kontantstrømmen rapporteres å være på minus 5,8 milliarder svenske kroner. 

Dermed rapporteres det at kontantbeholdningen har falt ned til 4,42 milliarder svenske kroner. Ved utgangen av oktober var denne størrelsen på 10,23 milliarder.

Nytt lån

Etter børsslutt onsdag ble det meldt at danske og svenske myndigheter gir SAS en ny kredittfasilitet på 3 milliarder svenske kroner. 

– Den rådende usikkerheten gjør at tilgangen på likviditet er avgjørende for alle flyselskaper. SAS har derfor sikret støtte hos hovedeierne, den danske og svenske staten, for tilgang på en kredittramme opp til 3 milliarder svenske kroner, skriver den konsituerte konsernsjefen Karl Sandlund i kvartalsrapporten.

Og han fortsetter:

– Kredittrammen er til for å skape en likviditetsbuffer og skal sees som et komplement til SAS` pågående aktiviteter med kostnadskutt og andre likviditetsstyrkende tiltak.

SAS

(Mill. SEK)2. kv./212. kv./20
Driftsinntekter1.9325.264
Driftsresultat-2.048-3.315
Resultat før skatt-2.361-3.722
Resultat etter skatt-2.433-3.470

SAS

  • Skandinavisk flyselskap som tilbyr reiser til flere regionale og internasjonale destinasjoner. 
  • Deres målgruppe er hyppige arbeidsreisende og fritidsreisende. 
  • Passasjertrafikk mellom de skandinaviske landene står for omtrent en tredjedel av den totale omsetningen. 
  • SAS har partnerskap med flere internasjonale flyselskap. 
  • Har hovedkontor i Solna, Sverige og adm. direktør er Rickard Gustafson.