<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Russland raser etter fly ble nektet å ta av

En domstol nektet en Airbus-maskin å sette kursen mot Moskva. Nå kalles ambassadør inn på teppet og Aeroflot iverksetter boikott.

Publisert 4. juni 2022 kl. 09.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 332 ord
FÅR IKKE FLY: Aeroflot leaser en rekke flymaskiner fra vestlige selskaper. Nå er en Airbus-maskin satt på bakken i Sri Lanka, inntil en domstol avgjør om flyet får ta av med retning Moskva. Foto: Bloomberg

En bilateral konflikt mellom Russland og Sri Lanka har oppstått etter en beslutning avsagt av en domstol i Colombo.

Et datterselskap av verdens største leasingselskap for flymaskiner, gikk rettens vei og ba om en midlertidig forføyning mot Aeroflot, så en Airbus A330-maskin som kom fra Moskva til Colombo 2. juni, ikke kunne lette igjen med retning Russland.

Retten har gått med på begjæringen og besluttet at flyet må bli værende i Sri Lanka til 16. juni. Et rettsmøte finner sted 8. juni, hvor partene kan legge frem sin sak.

Boikott

Aeroflot raser og det samme gjør russiske myndigheter. Sistnevnte har kalt inn Sri Lankas ambassadør til et møte for å overlevere en formell protest.

Og flyselskapet har besluttet å innstille samtlige flygninger til Sri Lanka, og stanse billettsalg for fremtidig avganger inntil videre.

En rekke russiske borgere skulle hjem til Russland, men er nå strandet i Sri Lanka. For å få dem hjem, vil Russland få fløyet maskiner som ikke er rammet av domstolens beslutning, til Colombo.

Tilbakeholdt i Russland

Russland er anklaget for å ha tatt vestlig eide fly som gisler etter invasjonen av Ukraina.

Rundt 400 flymaskiner, mange av dem fra produsentene Boeing og Airbus er strandet i Russland. De blir ikke tilbakelevert til internasjonale leasingselskaper. Det er et russisk mottiltak til de amerikanske og europeiske sanksjonene.

Det er funnet noen løsninger, blant annet takket være utkjøp fra avtalene, men det gjelder kun et fåtall av maskinene.

Mange frykter at de vestlig eide flyene kan bli værende i Russland i flere år, og at det kan sette flysikkerheten i fare når man etter hvert går tom for originale reservedeler.

I tillegg er det snakk om enorme verdier som står på spill for leasingselskapene. De strandede maskinene skal ha en verdi på over ti milliarder dollar.

Leasingselskapene har tatt opp lån for å kjøpe maskinene, og de lånene blir utfordrende å betjene, ettersom utleierne ikke får inntekter fra flyene.