<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Utenlandshandel i krise

Den tyske utenrikshandelen befinner seg fortsatt i krisetilstand ifølge en konjunkturundersøkelse med 140 handelskamre.

Publisert 10. nov. 2020 kl. 10.05
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 305 ord
Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland. Foto: Bloomberg

Tysk utenrikshandel befinner seg fortsatt i krisetilstand, viser en konjunkturundersøkelse gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) via dets rundt 140 globalt spredte utenlandshandelskamre (AHK), melder Norsk-Tysk handelskammer i en pressemelding tirsdag. 

Blant de over 3.500 tyske utenlandsbedrifter som deltok i AHK World Business Outlook svarer flertallet at de tror det vil ta lang tid før den økonomiske situasjonen er ute av krisen. Selv om situasjonen har bedret seg litt siden sist undersøkelsen ble gjennomført i starten av pandemien, er det fortsatt langt igjen til nivået bedriftene lå på før coronakrisen.

32 prosent av de tyske utenlandsbedriftene opplever gode forretningsmuligheter og 22 prosent rapporterer om dårlige. Snittet er dermed, i motsetning til før sommeren, positivt, men langt under nivået på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Tilsvarende tilbakeholdent vurderer de tyske utenlandsbedriftene konjunkturutviklingen for de kommende tolv månedene i de respektive landene. Til sammen regner 33 prosent med en forbedring, 34 prosent med en forverring av konjunkturutviklingen.

Langt igjen til nivået før krisen

– Det er positivt å se at situasjonen har bedret seg litt for bedriftene. Det er uansett langt igjen før situasjonen er tilbake til normalen. Med tanke på hvor avhengig den tyske økonomien er av eksportvirksomhet, kan vi forvente at dette kommer til å ha ringvirkninger for tysk økonomi i lang tid fremover, kommenterer Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Kun fire prosent av bedriftene i undersøkelsen tror at handelen vil ha normalisert seg i løpet av 2020. Unntaket er Kina, hvor allerede en fjerdedel av bedriftene er tilbake på normalt nivå, eller går ut fra å komme tilbake dit i løpet av året.

I Europa regner 32 prosent av bedriftene med at situasjonen vil være tilbake til normalen i løpet av 2021, 44 prosent tror dette vil skje først 2022 og 19 prosent tror det vil ta enda lengre tid.