<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Gjenreisningsfond og langtidsbudsjett blir enda viktigere

Norsk-Tysk Handelskammers adm. direktør Michael Kern mener det internasjonale fallet i etterspørselen legger press på den økonomiske gjenoppreisningen.

Publisert 30. nov. 2020 kl. 10.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 235 ord
Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Det tyske industri- og handelskammernettverket har foretatt en undersøkelse blant 13.000 tyske selskaper i alle bransjer, som viser at pandemien har utløst en nedgang i etterspørselen for mer enn halvparten av selskapene, ifølge Norsk-Tysk Handelskammer. 

Reduserte investeringsbudsjetter demper etterspørselen etter tyske produkter i flere verdensregioner, og omtrent to tredjedeler av selskapene regner med nedgang i omsetning for 2020.

– Ettersom nedgang i etterspørselen ikke bare er å se nasjonalt i Tyskland, men også internasjonalt og særlig i Europa, får EUs gjenreisningsfond og langtidsbudsjett en enda viktigere og mer presserende betydning, kommenterer Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

Reiseliv lider mest

I Tyskland, som i resten av verden, er reiselivet hardt rammet av pandemien, og omsetningstapet er særlig høyt for denne sektoren. 

Overnattings- og serveringsbransjen (93 prosent), reiselivsnæringen (94 prosent) og kulturbransjen (90) er de bransjene som regner med størst omsetningstap. Bedrifter i blant annet overnattings- og serveringsbransjen mottar derfor statlig støtte på opptil 70 prosent av tapt omsetning.

Også innen motorvognhandelen (73 prosent) og i industrien (69 prosent) merker over snittet mange bedrifter omsetningstap i 2020.

1/4 regner med tap

For næringslivet totalt regner hvert fjerde selskap (25 prosent) med omsetningstap. Dette skyldes blant annet lavere etterspørsel (51 prosent), avlyste oppdrag (29 prosent) samt flaskehalser ved levering av produkter (14 prosent).

40 prosent av bedriftene melder om tap i egenkapital i undersøkelsen. Til tross for betydelig statlig hjelp kjemper omtrent 27 prosent av selskapene med likviditetsproblemer. Ti prosent melder om økende uopprettelig gjeld.