<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Det er langt fra opplagt at dette er negativt for aksjemarkedet

Nordea-strateger mener frykt for inflasjon, stigende renter og reversering av sentralbankenes kraftige stimulanser for øyeblikket er de heteste temaene i markedet.

Publisert 20. feb. 2021 kl. 16.45
Oppdatert 20. feb. 2021 klokken 16.48
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 308 ord
NORDEA-STRATEGER: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth

Så langt i år har det globale aksjemarkedet steget over fire prosent. Denne uken kjølnet imidlertid temperaturen noe.

«Lange renter steg. Frykt for høyt inflasjonspress fremover, i kjølvannet av sterke stimulanser i USA, får skylden for den litt kjøligere temperaturen. Men det er langt fra opplagt at stigende inflasjon er negativt for aksjemarkedet», skriver stratgene i Nordea Investments, Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.

Kan gi økte marginer

De to strategene mener det er god grunn til å tro at de lovede sterke stimulansene vil løfte etterspørselen i amerikansk økonomi kraftig når restriksjoner avtar. 

«Knapphet, flaskehalser og økende marginer vil kunne løfte prisene på mange varer og tjenester», skriver de, men påpeker at til tross for alt snakket om inflasjonsfrykt er det langt fra opplagt at stigende inflasjon vil ramme aksjemarkedet.

Bruce og Bernhardsen trekker frem at stigende inflasjon historisk sett har gått sammen med stigende marginer, altså at salgsinntektene øker mer enn kostnadene. Den effekten mener de bør forsterkes nå.

«Forbrukene vil øke etterspørselen først og fremst som følge av store statlige overføringer, ikke på grunn av økte lønninger (kostnader for bedriftene). Sterk vekst og stigende inflasjon er bra for inntjening og aksjemarkedet», fortsetter Nordea-strategene.

Stiger samtidig

Bruce og Bernhardsen peker på at også renter normalt sett stiger i et slik miljø, og at aksjer og renter derfor ofte går opp sammen. 

«Skulle imidlertid inflasjonsfrykten utløse en rask og betydelig oppgang i lange renter, og spesielt hvis det utløser en markant endring i synet på pengepolitikken, kan aksjer rammes», skriver strategene, og mener renter da vil fremstå som et mer attraktivt alternativ, og strammere pengepolitikk kan drepe oppgangen i økonomien.

«Markedet er nok forberedt på at Fed vil trappe ned kjøpene av verdipapirer en gang neste år, og at sentralbanken allerede i annet halvår i år kan gi forsiktige signaler om kommende nedtrapping. Det kan trekke lange renter ytterligere opp gjennom året», påpeker Bruce og Bernhardsen.