<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Voldsomt PMI-hopp

Norske industrisjefer er blitt superoptimister. Sysselsetting, produksjon og ordre nærmer seg rekordnivåer.

Publisert 6. apr. 2021 kl. 09.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 333 ord
Superhett: Innkjøpssjefene i norske industribedrifter har ikke sett sterkere vekstsignaler på 14 år.  Foto: Eivind Yggeseth

Den norske innkjøpssjefindeksen PMI stiger kraftig. I mars økte verdien med 3,0 prosent til 60,4. I tillegg er februar revidert opp med 1,4 prosent, slik at indeksen så langt i år har steget med 12,8 prosent.

Norsk PMI er nå på sitt høyeste siden våren 2007, bortsett fra et kortvarig blaff i juli 2017.

– Klar bedring

Om indeksen holder seg på dette nivået, bør det bety bred industrivekst utover våren.

«Den underliggende trenden er tydelig stigende, og det var klar bedring i delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting», heter det i pressemeldingen fra DNB Markets og NIMA, som sammen står bak indeksen. 

Nettopp delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting må trolig regnes for de viktigste delene av PMI, og har samlet en økning på 3,7 poeng i mars.

Disse delindeksene er nå over 60 poeng for andre gang siden finanskrisen.

Sysselsetting kraftig opp

Ordreinngangen øker kraftig fra hjemmemarkedet (5,8 poeng), men også litt fra eksportmarkedet.

Sysselsettingsindeksen økte med hele 5,3 poeng i mars, og er på sitt høyeste siden 2007, bortsett fra en enkeltmåling i 2018.

Sprikende makrosignaler

Norsk PMI har tidvis vist en annen utvikling enn øvrige konjunkturindikatorer. Det er delvis tilfelle også nå. 

Tall fra kompensasjonsordningen for faste utgifter under coronakrisen («kontantstøtten») kan tyde på økende problemer for store deler av næringslivet. Norges Bank varslet også i påsken økte kronekjøp for Oljefondet, noe som normalt er en indikator på at statsbudsjettets utgifter stiger og/eller at inntektene synker.

Samtidig viste Norges Banks regionale nettverk for en måned siden litt synkende, og negativ, vekst, men også klart økt optimisme. Intervjuene bak denne rapporten var i hovedsak ferdig før varselet om nye nedstengninger.

Den klare bedringen i norsk PMI er klart mer konsistent med prognosene bak Norges Banks ferskeste pengepolitisk rapport. Her varsler sentralbanken klart økt aktivitet gjennom våren og sommeren, og fremskynder derfor første renteheving til september eller desember.

Også SSBs ferskeste prognoser tilsier klart økt vekst gjennom 2021.