<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Renten økes til 0,25 prosent – rentebanen oppjusteres

Norges Bank hever styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent og sentralbanksjef Øystein Olsen varsler høyere rentebane og ny heving i desember. 

Publisert 23. sep. 2021 kl. 10.00
Oppdatert 23. sep. 2021 klokken 10.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 389 ord

Norges Bank presenterer renteendring og rentebane i sin pengepolitiske rapport. 

Styringsrenten heves fra 0 prosent til 0,25 prosent. Det var som forventet av ekspertene og avgjørelsen var enstemmig. 

Rentebanen ligger noe høyere enn forrige pengepolitiske rapport. 

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis de neste årene, sies det i pressemeldingen. 

«Høyere kapasitetsutnytting og utsikter til noe høyere inflasjon enn tidligere anslått har bidratt til at rentebanen ligger litt over prognosen fra forrige rapport», skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport 3/21. 

Norges Banks anslag for styringsrenten i årene fremover. Foto: Norges Bank

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund forteller at folk etter en lang periode med nullrenter har pådratt seg høy gjeld med lav rentebelastning. 

– Sentralbanken bør gå varsomt fram for å unngå at rentebelastningen øker for raskt og for sterkt for husholdninger som har vendt seg til dagens rentenivå, advarer Geving. 

Oppgang vil fortsette

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå. Smittespredningen har økt etter sommeren, men høy vaksinasjonsgrad har begrenset behovet for smitteverntiltak. 

Oppgangen i økonomien vil trolig fortsette utover høsten, tror Norges Bank.

«Den underliggende inflasjonen er lav, men økt aktivitet og stigende lønnsvekst vil bidra til at den etter hvert tar seg opp mot målet på 2 prosent», sies det i rapporten.

BNP-anslag fra Norges Bank. Foto: Norges Bank

Normaliseringen av økonomien tilsier at det ikke lenger er behov for en like ekspansiv pengepolitikk. Også hensynet til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser taler for økte renter. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. 

«Kapasitetsbegrensninger føre til at lønns- og prisveksten øker raskere enn ventet. Komiteen mener likevel at faren for at inflasjonen blir for høy, er begrenset», heter det i meldingen.

Lavere petroleumsinvesteringer

Norges Banks ser en endring i petroleumsinvesteringene på minus 2 prosent i 2021, minus 8 prosent i 2022, 10 prosent i 2023, og 9 prosent i 2024.

I forrige pengepolitiske rapport anslo Norges Bank en nedgang på 2 prosent i 2021, minus 6 prosent i 2022, en oppgang på 10 prosent i 2023 og opp 8,0 prosent i 2024.