<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Ligger der som et ubehagelig bakteppe

Seniorøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets ser mer usikkerhet for halvlederindustrien, og i bakgrunnen lurer Taiwan-gnisninger.

Publisert 20. juni 2022 kl. 09.39
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 297 ord
SENIORØKONOM: Kelly Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

I sin morgenrapport mandag trekker DNB Markets frem fredagens tall som viste en svakere vekst i amerikansk industriproduksjon, blant annet fordi veksttakten i bilproduksjonen dempet seg etter å ha hentet seg inn raskt månedene før. 

«Nivået er nå rett i underkant av det vi så før pandemien brøt ut, samtidig som etterspørselen har steget mye. For både brukt- og nybilprisene er det nok dermed et stykke igjen før prisveksten går tilbake til normalen», skriver seniorøkonom Kelly K. Chen.

Hun mener at det «på sett og vis egentlig er imponerende at bilproduksjonen har kunnet ta seg så kraftig opp.» 

«For om noe så har knapphetene i markedene for halvlederbrikker blitt verre i etterkant av krigen i Ukraina. Ukraina står for 25-35 prosent av neongassproduksjonen, mens Russland produserer 25-30 prosent av metallet palladium, begge viktige innsatsvarer for halvledere», fortsetter Chen.

Taiwan-gnisninger

En begrunnelse for at vi enda ikke har sett flere forsinkelser, er ifølge DNB-økonomen at de aller største bilprodusentene har bestilt mer enn de trenger av halvledere, anslagsvis 10-20 prosent mer ifølge McKinsey-beregninger. 

«På tilbudssiden har også halvlederprodusentene måttet øke kapasiteten, men det er langt på nær nok til å dekke etterspørselen medregnet denne «ekstra» oppgangen i bestillingene. En del skyldes knappheter for leveransene av nødvendig utstyr i produksjonsprosessen, som er med på å forlenge den allerede lange ledetiden på å sette opp ny kapasitet», heter det videre. 

Dermed kan det ifølge Chen være duket for enda en stund med usikkerhet for halvlederindustrien. 

«Ikke minst må vi også nevne hvordan Kina de siste månedene har mer tydelig fremmet at Taiwan-stredet ikke er internasjonalt farvann, noe som USA avviser. Det er ikke lett å tyde konsekvensene av dette, men for meg peker det på økte geopolitiske gnisninger som ligger der som et ubehagelig bakteppe», skriver hun.