<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges Bank hever renten

Norges Bank topper konsensus og hever renten med 50 basispunkter til 1,25 prosent. Samtidig varsler banken ny heving i august.

  Publisert 23. juni 2022 kl. 10.00
  Oppdatert 23. juni 2022 klokken 10.16
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 598 ord
  HEVER RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: NTB

  Saken utvides.

  Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,25 prosent, skriver banken i en pressemelding. Beslutningen var enstemmig.

  – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,50 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

  Største økning på 20 år

  Norges Bank begrunner den største renteøkningen på 20 år med at det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. 

  «Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. Med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, er det utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund», skriver sentralbanken.

  Dagens renteøkning er den fjerde siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten fra null i september i fjor.

  Vil øke renten raskt

  Samtidig understreker Norges Bank at styringsrenten fortsatt er på et lavt nivå, og at pengepolitikken er ekspansiv. 

  «Komiteens vurdering er at det er behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet. Et stramt arbeidsmarked gjør at sysselsettingen trolig holder seg høy selv om renten økes fremover», heter det videre.

  – Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, sier Wolden Bache.

  Over konsensus

  Konsensus for dagens rentebeslutning pekte mot en renteøkning på 0,25 prosentpoeng.

  En Bloomberg-sammenstilling viste tidligere i uken at utenlandske analytikere forventet seg «en kvarting», mens flere norske analysemiljøer har ligget høyere.

  Både SSB og Handelsbanken Capital Markets trodde på 50 basispunkter, i likhet med redaktør Trygve Hegnar. I forrige uke tok sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Gruppen at Norges Bank måtte følge Federal Reserves eksempel og heve med 75 basispunkter.

  DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank trodde mer på 25 basispunkter.

  «En kombinasjon av høy kapasitetsutnyttelse, tilbudssidebegrensninger, høye energipriser og økt inflasjonspress taler for en renteøkning», skrev DNB Markets torsdag morgen.

  Handelsbanken traff blink

  Handelsbanken påpekte i sin morgenrapport at kapasitetspresset i norsk økonomi har tatt seg videre opp fra allerede svært høye nivåer, og at ledigheten er betydelig lavere enn Norges Bank har antatt. 

  «Kjerneinflasjonen har skutt videre fart oppover; mye som følge av økt importert inflasjon, men også prisveksten på norskproduserte varer og tjenester har tatt seg mer opp. Kjerneinflasjonen er nå omtrent et helt prosentpoeng høyere enn anslått av sentralbanken. Internasjonale styringsrenteforventninger har steget kraftig, i tillegg til at oljeprisen er høyere enn forventet, samtidig som kronen er betydelig svakere enn anslått av Norges Bank», het det.

  Jekker rentebanen opp

  Samtidig med rentedommen kommer sentralbanken også med en ny pengepolitisk rapport, og prognosen for styringsrenten ligger der høyere enn i forrige pengepolitiske rapport – noe som  innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

  «I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at lite ledig kapasitet i norsk økonomi, vedvarende prispress internasjonalt og en svakere krone kan føre til at prisveksten blir høyere enn anslått. Da kan renten bli satt mer opp enn vi nå ser for oss. På den annen side er det også en risiko for at en rask renteoppgang ute fører til en brå oppbremsing av veksten og at prispresset internasjonalt avtar raskere enn antatt», skriver Norges Bank i dagens melding. 

  «Renteoppgangen her hjemme kan også gi en større avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn ventet. Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp», heter det videre.