<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tyskerne er tørstere

Nye tall viser at ølsalget i Tyskland har økt betraktelig i 2022.

Publisert 1. aug. 2022 kl. 16.40
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 200 ord
ØL. Ølsalget i Tyskland har økt. Dreamstime.com

Ølsalget i Tyskland økte med 3,8 prosent i første halvdel av 2022, ifølge det tyske statistikkbyrået. Dette tilsvarer en samlet økning på om lag 160 millioner liter.

Totalt ble det konsumert 4,3 milliarder liter øl. Det påpekes at en årsak til økningen er det svake salget gjennom coronapandemien, da sosiale sammenkomster som ofte innebærer alkohol tilhørte sjeldenhetene. 

Samtidig var det over perioden en nedgang på 3,3 prosent i salget av andre drikkevarer som brus, limonade og juice. 

Lavere enn før pandemien

Dersom en sammenlikner ølsalget første halvdel av 2022 med samme periode i 2019, viser 2022-tallet en nedgang på 5,5 prosent, eller 254 millioner liter mindre. 

På lang sikt viser er trenden dog negativ. Over de to siste tiårene er ølsalget ned omtrent 25 prosent.

Lavere generelt

Generelle konsumtall i Tyskland viser en nedgang på 1,6 prosent fra mai til juni, der det var ventet en oppgang på 0,2 prosent ifølge Trading Economics. Høy inflasjon påpekes som en viktig årsak, da den reelle kjøpekraften til befolkningen har blitt svakere.

Konsumet av tekstiler falt med 5,4 prosent mens matvaresalget sank med 1,6 prosent. Totalt var konsumet ned 8,8 prosent siden juni i fjor, den største nedgangen siden 1994.