<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Veksten faller videre

Vi må godt inn i 2023 før det er håp om positiv BNP-utvikling, varsler en fersk OECD-indikator.

Publisert 12. sep. 2022 kl. 12.00
Oppdatert 12. sep. 2022 klokken 12.01
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 178 ord
Svak vinter: Sjeføkonom Laurence Boones og OECDs fremste fremoverskuende makroindikator varsler svakt vekst i hvert fall til neste vår. Foto: Bloomberg

OECDs ledende makroindikator, Composite Leading Indicators (CLI), fortsetter ned. Det betyr at veksten svekkes videre i hvert fall seks til ni måneder frem, mener OECD. Det betyr at det neppe blir positiv vekstutvikling før tidligst etter mars 2023, i hvert fall for OECD samlet.

Canada, Storbritannia og USA har den svakeste CLI-utviklingen, men også eurosonen samlet, Frankrike Tyskland og Italia ligger an til klart svakere vekst.

Også Kina mister fart, hvis CLI-endringen slår til.

India og Japan er omtrent alene om stabile utsikter, skriver OECD i sin pressemelding.

Fem på rad for Tyskland

CLI er basert på fremoverskuende indikatorer, blant annet ordreinngang, byggetillatelser og tillitsindikatorer, samt lange renter og nybilsalget. De fleste av indikatorene er oppdatert til og med august.

OECD understreker at endringene i CLI-verdiene er større enn normalt på grunn av Ukraina-krigen og restene av Covid-pandemien. Derfor anbefaler OECD å heller tolke CLI-endringer som uttrykk for retningen enn som indikasjon på vekstnivåene.

Det er likevel verdt å merke seg at Tyskland de fem siste månedene har hatt de svakeste måned-for-måned-utslagene av alle land.

Sammenlignet med langsiktige gjennomsnittsverdier er likevel situasjonen trolig verst i Storbritannia