<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Beige Book: Økonomien i USA uendret siden juli

Den økonomiske aktiviteten i USA viste en moderat nettoøkning siden begynnelsen av september, men varierende mellom bransjer og distrikter. 

Publisert 20. okt. 2022 kl. 06.30
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 148 ord

Det skriver Federal Reserve i sin regionale økonomiske rapport, Beige Book.

Fire distrikter registrerte flat økonomisk aktivitet, mens to registrerte nedgang med avtagende eller svak etterspørsel, på grunn av høyere renter, inflasjon og forstyrrelser i forsyningskjeden.

På arbeidsmarkedet fortsatte sysselsettingen å øke marginalt til moderat i de fleste distrikter. Imidlertid bemerket flere distrikter en nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft, med noen som bemerket at det var utbredt snakk blant bedrifter om ansettelsesstopp, på grunn av økt bekymring for en økonomisk nedgang.

Når det gjelder lønn, fortsatte oppgangene stort sett, selv om det ble rapportert noe lettelse i en rekke distrikter. Det forventes fortsatt lønnsøkning, da høyere lønn er avgjørende for å beholde ansatte.

Samtidig ble det meldt om fortsatte prisøkninger, selv om det ble merket noe lettelse i flere distrikter. Det ble sett betydelige prisøkninger på innsatsvarer i flere bransjer, mens det kunne noteres noe prisfall blant råvarer, drivstoff og fraktkostnader. 

TDN Direkt