<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Færre arbeidsledige i oktober

Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos NAV – 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 1.800 fra september.

Publisert 28. okt. 2022 kl. 10.02
Oppdatert 28. okt. 2022 klokken 11.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 287 ord
LEDIGE: Færre arbeidsledige i september. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at det fortsatt er høy aktivitet i arbeidsmarkedet.

– Den lave arbeidsledigheten vi har sett de siste månedene vedvarer, og etterspørselen etter arbeidskraft holder seg på et høyt nivå. Arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft tvinges til å tenke nytt om rekruttering og NAV kan ofte bistå, sier Holte.

Forventer 25 bips

«Lavere ledighet og høyere inflasjon enn ventet peker i retning av raskere rentehevinger, men tallene har ikke vært signifikant forskjellige fra Norges Banks forventinger for at de skal heve renten med 50bp neste uke», skriver Nordea Markets i en kommentar.

De tror Norges Bank vil holde fast ved planen fra september og hever styringsrenten med 25bp neste uke.

«Selv om vi ikke venter 50bp neste uke og holder på vårt syn om 25bp i desember, kan vi ikke helt utelukke sannsynligheten for en 50bp-økning i desember», skriver meglerhuset i en fersk analyse.

Finnmark størst nedgang

Antallet arbeidssøkere gikk ned eller holdt seg stabilt i alle fylker i oktober, justert for normale sesongvariasjoner. Den relative nedgangen var størst i Troms og Finnmark, med 4 prosent færre arbeidssøkere enn i september.

45.406 personer var registrert som helt ledige i oktober, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det var ventet en ledighet på 1,6 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Til sammen var 58.375 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i oktober, mot 59.201 personer foregående måned, ifølge sesongjusterte tall fra Nav fredag.

Dette tilsvarer en sesongjustert ledighetsrate på 2 prosent av arbeidsstyrken i oktober, mot 2 prosent foregående måned.

Sesongjusterte tall for antallet helt ledige var 47.557 personer i oktober, mot 47.794 i foregående måned. Dette tilsvarer en sesongjustert ledighetsrate på 1,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 1,6 prosent foregående måned.