<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Høy risiko for at de tabber seg ut

Federal Reserve hever heller for mye og utløser unødvendig smerte enn å heve for lite og mislykkes i å stagge inflasjonen, tror økonomer og spår en rentetopp på 5-tallet.

Publisert 28. okt. 2022 kl. 13.17
Oppdatert 28. okt. 2022 klokken 13.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 464 ord
TØFFE VALG: For USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Foto: Bloomberg

Federal Reserve jobber hardt for å få amerikansk inflasjon ned fra sine høyeste nivåer på 40 år, og har hevet styringsrenten med 75 basispunkter på de tre siste møtene . En undersøkelse blant 40 økonomer gjennomført av Bloomberg i perioden 21.-26. oktober konkluderer med at den fjerde trippelhevingen på rad kommer på rentemøtet i neste uke.  

Prognosene videre peker mot 50 nye basispunkter i desember og 25 basispunkter til på hver av de to møtene etter der igjen. Slår dette til, vil styringsrenten komme opp i 4,75-5,00 prosent innen mars 2023, mot dagens 3,00-3,25 prosent.

Konsekvensen vil ifølge økonomene bli en amerikansk og en global resesjon. To tredjedeler av de spurte ser for seg en global resesjon i løpet av de to neste årene.

Fed-prognoser sluppet etter september-møtet pekte mot en styringsrente som når 4,4 prosent i år og 4,6 prosent neste år, før det første kuttet kommer i 2024.

– Inflasjonspresset holder seg intenst og Fed ser ut til å heve med 75 basispunkter i november. Vi spår nå en mer avdempet heving på 50 basispunkter i desember gitt et svakere økonomisk og markedsmessig bakteppe, men risikoen heller mot en femte heving på 75 basispunkter, sier internasjonal sjeføkonom James Knightley hos ING Groep ifølge nyhetsbyrået i undersøkelsen.

CME FedWatch Tool angir nå nærmere 82 prosents sannsynlighet for en renteheving på 75 basispunkter på neste ukes Fed-møte, og 18 prosents sannsynlighet for 50 basispunkter.

Heller for mye enn for lite

Samtidig tror økonomene at Fed strammer til for mye. Median-økonomen ser ifølge Bloomberg at renten topper ut på 4,75 prosent, og 75 prosent av økonomene mener risikoen er større for at sentralbanken hever for mye og forårsaker unødvendig smerte enn at den ikke hever nok og mislykkes i å stagge inflasjonen.

– Pengepolitisk etterslep er fortsatt undervurdert. Den fulle effekten av innstramningen som er gjort vil kanskje ikke merkes før midten av neste år. Innen den tid kan det være for sent. Risikoen for policy-feil er høy, sier senior USA-økonom Thomas Costerg i Pictet Wealth Management.

Med 75 basispunkter neste uke vil Fed ha levert en samlet renteøkning på 375 basispunkter siden mars. I så fall snakker vi om den kraftigste renteøkningen siden Paul Volcker var sentralbanksjef på 1980-tallet.

– Når Fed står overfor valget mellom å gjøre for mye og for lite, vil medlemmene (i rentekomitéen, red. anm.) trolig gå for å gjøre for mye – med et mål om å unngå den standhaftige inflasjonen Volcker konfronterte, sier Naroff Economics-sjef Joel Naroff ifølge nyhetsbyrået. 

I forlengelsen av at renteøkningene dempes tidlig i 2023, ser økonomene i undersøkelsen for seg at Fed snur som en respons på svakere vekst og lavere inflasjon. De fleste øyner et første, lite rentekutt i andre halvår og etterhvert større kutt utover i 2024.