<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hunt under press for skattefritak – Sunaks kone blant de som slipper unna

I en tid hvor den britiske staten struper utgifter og hever skattene slipper nesten 70.000 personer unna skatt, blant annet statsministerens kone. 

Publisert 24. nov. 2022 kl. 15.09
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 643 ord
PRESSES: Finansminister Jeremy Hunts frykt for at de rike vil flytte ut dersom skattefritak på formue akkumulert i utlandet fjernes er grunnløs, ifølge økonomer fra LSE og Warwick. Foto: AFP

Presset mot Storbritannias finansminister, Jeremy Hunts, beslutning om å beholde skatteregimet som gir skattefritak øker, melder Bloomberg. Dersom regimet hvor personer kan kvalifisere til å få status som såkalt non-domiciled (non-dom) skattebetalere avvikles, vil det øke den britiske statens skatteinntekter med 3,2 milliarder pund, ifølge estimater fra økonomer fra London School of Economics (LSE) og Universitetet i Warwick.

For å kvalifisere statusen som non-dom, som gir skattefritak på inntekter og formue, så lenge de ikke tar pengene inn i landet, må personen ha sitt permanente bosted utenfor Storbritannia, ifølge britiske skattemyndigheter. Ved 2021 var det estimert at 68.300 personer hevdet å ha skattefri inntekt som stammer fra utlandet – en nedgang fra 76.500 ved utgangen av 2020. 

I en høring onsdag forsvarte Hunt skatteregimet. Han viste til at non-doms «betaler 8 milliarder pund i skatt hvert år». Hunt frykter at skatteinntektene vil falle bort dersom regimet skulle avvikles. «Dette er veldig mobile mennesker, og jeg vil unngå en situasjon hvor de flytter ut og vi taper mer enn vi tjener.»

Skatteregimet kan spores tilbake til den franske revolusjonen og 1799, da det ble innført for å beskytte britiske koloniinvesteringer, ifølge Ronen Palan, professor ved City, University of London.

Mangler belegg

Konsekvensbildet Hunt maler er økonomene ved LSE og Warwick uenige i.

I en felles rapport mellom LSE og Warwick som ble publisert i oktober, vises det at da skattefritaksreglene ble strammet inn i 2017 forlot kun 0,2 prosent av non-doms Storbritannia. I tillegg hørte de til segmentet av skattebetalerne som allerede betalte minst.

Arun Advani, økonomiprofessor ved Universitetet i Warwick, sier det er vanskelig å finne data som gir grunnlag for Hunts uttalelser om at fortsatte, men begrensede, skatteinntekter fra non-doms er god nok grunn til å fortsette med regimet:

«Non-dom-regimet koster oss penger ved at vi ikke får skatteinntekter fra disse personene. I tillegg har de ikke noe insentiv til å investere pengene i Storbritannia. Det er utelukkende negativt for økonomien,» sier Advani.

Tenketanken Institute for Public Policy Research (IPPR) mener også at det over tohundre år gamle regimet er modent for skroting.

«Disse folkene vil alltid være mobile, men de har barn som går på skole her. I tillegg har de sannsynligvis bedriftene sine her,» sier George Dibb i IPPR, og fortsetter:

«Funnene viser at dersom vi skroter skatteregime, vil de enkelt og greit slutte å nyte av fordelene og bare betale mer skatt.»

Til fordel for statsministerens kone

LSE og Warwick har tidligere presentert funn om at personer som benytter seg av skattefritaket typisk hører til blant dem i Storbritannia med høyest inntekt. 1 av 5 innen banksektoren har status som non-dom for å skjerme utenlandsk formue. I tillegg er statusen en gjenganger blant personer i film-, idrett-, bil- og oljeindustrien.

Statministerens kone, Akshata Murthy, er blant de med høy inntekt som drar nytte av regimet.

Rishi Sunaks formue kommer i stor grad fra hans kone Murthy. Tidligere i år kom det frem at Murthy hadde søkt og fått innvilget status som non-dom. Dermed har hun sluppet å betale skatt på utbyttebetalinger fra hennes andel i farens selskap, Infosys. I ettertid har hun forpliktet seg til å betale skatt på inntekter fra utlandet, men samtidig forbli non-dom, som gir egne skattefordeler på arv.

DRAR FORDEL: Akshata Murthy, Storbritannias statsminister Rishi Sunaks kone. Foto: NTB

Selv om det ikke er bindende, kan status som non-dom ses på som en indikasjon på at man planlegger å returnere til stedet man kommer fra. Etter at man har bodd i Storbritannia i syv av de siste ni årene må man betale en avgift på 30.000 pund, som Murthy har gjort ettersom hun flyttet til Storbritannia fra India i 2015. 

«Det er der (India, red.anm) familien hennes er. Det er der hun til slutt ønsker å dra for å passe på foreldrene hennes når de blir eldre», har Sunak tidligere uttalt til the Sun

Etter å ha bodd på øyen i 12 av de siste 14 årene må man betale en avgift på 60.000 pund for å beholde statusen som non-dom.