<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ny kroneskrell fra Norges Bank

Norges Bank overrasker med kraftig kutt i kronesalget. Det kan gi sterkere krone.

Publisert 30. nov. 2022 kl. 10.02
Oppdatert 30. nov. 2022 klokken 13.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 260 ord
Overrasker: Etter å ha økt kronesalgene senere enn ventet tidligere i år, kutter Ida Wolden Bache og Norges Bank salgene tidligere og kraftigere enn ventet nå. Foto: Are Haram

Norges Bank varsler et kraftig kutt i de daglige kronesalgene fra 3,7 milliarder kroner til 1,9 milliarder kroner daglig. Det var ventet uendret kjøp. 

Overraskelsen slo umiddelbart ut i klar kronestyrking. Kronen styrket seg med rundt 0,3 prosent mot både dollar og euro de første minuttene etter nyheten fra Norges Bank.

Samtidig var det stor usikkerhet om sentralbanken ville fortsette sitt kronesalg også i andre halvdel av måneden. Tradisjonen har vært at valutatransaksjonene er blitt avsluttet de siste ukene før nyttår.

Norges Bank varsler at kronesalget avsluttes 16. desember, og følger dermed tradisjonen. På forhånd ventet valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets at en slik avslutning ville kunne gi kronestyrking, isolert sett, mot slutten av året.

Når også kronesalget de to første ukene av desember er bare drøyt halvparten av hva som var ventet, trekker det også kronekursen opp.

Høyere Nibor?

«I så fall kan vi få en fase mot slutten av måneden der oljeselskapenes kronekjøp til skattebetalinger ikke finner sin naturlige motpost, og vi må vente oss at kronen styrker seg i denne fasen», skriver Østnor i sin morgenrapport onsdag.

Østnor tror også at omfanget av kronesalget vil avta i 2023. Fra starten av året ventes at oljeselskapenes skatteinnbetalinger vil minke, og etter noe tid venter Østnor at Norges Bank tilpasser seg det nye, lavere, vekslingsbehovet. 

Etter hvert venter han OK balanse i valutavekslingen, men samtidig endres den strukturelle likviditeten mellom bankene. Reduserte daglige kronesalg fra Norges Banks side tilfører mindre likviditet, noe som isolert sett vil trekke pengemarkedspåslagene opp. En mer normal oljeskatteinngang betyr dermed i prinsippet også høyere Nibor-rente.