<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rammesaken til Høyesterett?

Er det opp til skatteetaten eller domstolene å stille krav til hvilken avkastning en investor skal ha på sin egenkapital? Det er ett av flere prinsipielle spørsmål i Rammesaken, hvor undertegnede er prosessfullmektig.

    Publisert 18. feb. 2022 kl. 18.56
    Oppdatert 19. feb. 2022 klokken 15.50
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 658 ord
    VIL HA FRADRAG: Som følge av omfattende investeringer i et museums- og hotellanlegg på Ramme, har Petter Olsen krevd fradrag for inngående merverdiavgift og fradrag i inntekt. Foto: Linda Forsell