<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sverre (73) vokser i rakettfart

Ordreboken har gått til himmels for Sverre Hanssens vannrensekonsern, Enwa. – Vi er et grønt selskap, og både industrielle og finansielle beilere vil kjøpe oss, sier han.

Publisert 31. aug. 2020 kl. 21.01
Oppdatert 2. sep. 2020 klokken 10.52
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 678 ord
GRØNN JUVEL: Sverre Hanssen har supervekst med vannrenseselskapet Enwa, og har fått med seg at investorer tørster etter grønne investeringer. Bildet er fra Enwas deltagelse på oljemessen i Stavanger. Foto: Iván Kverme

– Ordreboken er rekordhøy. For tre-fire år siden var den under 100 millioner. I fjor var den 500, og nå er den 800 millioner, sier adm. direktør Flemming G. Wessman i Enwa.

Konsernet har tre divisjoner som alle har noe med vann å gjøre – vannrenseløsninger til industri og kommuner, renseanlegg produkter til svømmehaller samt teknologi og produkter til eiendom, industri og maritim sektor.

Det skal investeres veldig mye i vann og avløp de neste ti årene
Flemming G. Wessman, Enwa

På fire år er omsetningen økt fra 373 til 648 millioner kroner, og til tross for at én av divisjonene i år er hardt rammet av corona suser omsetningen i år mot 750 millioner.

NY KONTRAKT: Enwa-sjef Flemming G. Wessman og kommunaldirektør i Ullensaker kommune, Inger Kronen Tveranger signerte i sommer sin største kontrakt for bygging av nye Gardermoen renseanlegg i Ullensaker kommune. Foto: Enwa

170 anlegg må oppgraderes

– Norsk Vann, interesseorganisasjonen for vannbransjen, varsler store utbygginger fremover. Vår største utfordring er å få tak i nok folk – spesielt folk med teknisk kompetanse innen vann og avløp, sier Wessman.

Enwa sysselsetter i dag 250 mann. 75 prosent av selskapet eies av Sverre Hanssen. Resten eies av ansatte.

Enwa

(Mill. kr) 2019 2018
Driftsinntekter 647,9 455,2
Driftsresultat 20 −15
Resultat før skatt 13,5 −18,3
Årsresultat 10,6 −15,2

– Det skal investeres veldig mye i vann og avløp de neste ti årene for at infrastrukturen skal oppfylle kravene. Markedet er i ekstrem forvandling, sier Wessman.

– Årsaken er to forhold. For det første iverksettes nå gamle krav, hvilket innebærer at de aller fleste renseanlegg må bygges ut med et biologisk rensetrinn som mange ikke har i dag. Vi snakker om 170 anlegg i løpet av 10-15 år. For det andre må mange kommuner oppgradere sine vannbehandlingsanlegg for drikkevann slik at kravet til kapasitet og om hygieniske barrierer oppfylles.

Spår kraftig oppjustering

Norsk Vann arbeider nå med en rapport for oppjusterte tall for hvor mye som skal investeres i infrastruktur innen vann og avløp. Ifølge Wessmann forventes det en kraftig oppjustering sammenlignet med tallene som kom for fem år siden.

HAMAR: Enwa er i gang med oppgraderingen av renseanlegget på Hamar som blir det første anlegget i Norge hvor man gjenvinner fosfor fra avløpsvannet. Foto: Enwa

Denne jobben havner i stor grad hos Enwa. Rett før sommerferien sikret selskapet seg en stor kontrakt med Ullensaker kommune om Gardermoen renseanlegg, som blir ett av de store prosjektene de neste årene. Selskapet har også fått et stort oppdrag på Tøyenbadet i Oslo. I år leverte de det nye vannbehandlingsanlegget i Moelv til Ringsaker kommune, og de er i gang med oppgradering av renseanlegget på Hamar. Anlegget på Hamar er forøvrig det første som gjenvinner fosfor fra avløpsvannet.

På sikt kan det bli en exit av dette. Om det blir gjennom kapitalinnhenting for ekspansjon og børsnotering har vi ikke konkrete planer om nå, men det kan komme fort opp
Sverre Hanssen, Enwa

I fjor endte selskapet med et driftsresultat på 20 millioner kroner.

– I år budsjetterte vi med en fortjeneste på 30 millioner, men som følge av at vår høymarginavdeling innen service ble satt på vent i mars, og vi også er negativt påvirket av valuta, så anslår jeg nå at vi ender mellom 15 og 25 millioner i resultat, sier Wessman.

MOELV: Enwa har i år levert det nye vannbehandlingsanlegget i Moelv i Ringsaker kommune. Foto: Enwa

Børs innen to år

Det som ikke er satt på vent er interessen for grønne investeringer, noe hovedeier Sverre Hanssen er innforstått med.

– Vi er et grønt selskap, og i det segmentet er det et begrenset antall prosjekter å investere i. Det er en enorm kapitalmengde som ønsker grønne selskaper, sier Hanssen.

– På sikt kan det bli en exit av dette. Om det blir gjennom kapitalinnhenting for ekspansjon og børsnotering har vi ikke konkrete planer om nå, men det kan komme fort opp. Vi har hatt mange beilere på døren som vil kjøpe oss.

Noe verdsetting av selskapet har han dog ikke, men legger til at både industrielle og internasjonale aktører har banket på døren – i tillegg til rene finansielle aktører.

– Det kan godt hende vi går på børs en gang om ikke for lang tid. Jeg vil tro det kan gå to år før vi ser en slik løsning, sier Hanssen.