<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

California etterforsker oljeselskaper for plastforurensning

Myndighetene i California har satt i gang en storstilt gransking av oljeselskaper og plastforurensning, og av hvorvidt selskapene har løyet om problemet.

Publisert 30. apr. 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 669 ord
MYTE: Oljeindustrien har ført folk bak lyset og bygget opp under en myte om at resirkulering kan løse problemet med plastforurensning, mener riksadvokaten i California. Illustrasjonsfoto: NTB

– Nok er nok. I over et halvt århundre har plastindustrien drevet en aggressiv kampanje for å føre publikum bak lyset. De har holdt liv i en myte om at plastkrisen kan løses med resirkulering, sier riksadvokat Rob Bonta i California. Han kunngjorde granskingen denne uken.

– Sannheten er at det aller meste av plasten kan ikke resirkuleres. Andelen som resirkuleres, har aldri oversteget 9 prosent, sier han.

Resten av plasten er gravd ned på søppelfyllinger, brent eller har endt om med å forsøple miljøet. Deretter brytes mye av den ned til mikroplast, partikler som er for små til at vi kan se dem med det blotte øye.

– Får i oss plast hver uke

– Gjennom vannet vi drikker, maten vi spiser og luften vi puster, får vi hver uke i oss like mye plast som det er i et kredittkort. Denne granskingen er den første i sitt slag og skal se på fossilindustriens rolle i å skape og forverre denne forurensningskrisen. Den skal også se på hvilke lover som eventuelt er brutt underveis, sier Bonta.

Samtidig som han gjorde granskingen kjent, fikk ExxonMobil en stevning. Målet er å se hvilken rolle oljegiganten har hatt i den påståtte tilsløringen av forurensningsproblemet.

Selskapet sier i en uttalelse at de «fokuserer på løsninger», skriver AP.

– Grunnløse beskyldninger som dette er en distraksjon fra det viktige samarbeidet som er i gang med myndigheter over hele verden, inkludert California, sier ExxonMobil. De sier også at de er først ut med avansert resirkuleringsteknologi i kommersiell skala».

En bransjeorganisasjon for amerikanske plastprodusenter sier bransjen jobber for en mer bærekraftig fremtid. Bedriftene har «foreslått omfattende og dristige tiltak på delstatlig, nasjonalt og internasjonalt nivå», sier American Chemistry Council.

Organisasjonen sier den blant annet støtter initiativer for å kreve at all plastemballasje i USA skal inneholde minst 30 prosent resirkulert plast innen 2030. De vil også gjøre produsenten ansvarlige for emballasjen og dermed bidra til mer resirkulering. I tillegg vil bransjen ha juridisk bindende globale avtaler

– Visste på 1970-tallet

Ifølge riksadvokatens kontor har rapporter nylig vist at oljenæringen og den petrokjemiske industrien allerede på 1970-tallet visste at resirkulering ikke var en farbar vei og aldri ville lønne seg. Likevel fortsatte de å produsere plastmaterialene.

– Næringslivet og deres lobbyister forsøkte å dempe folks bekymring for plasten ved å ta i bruk resirkuleringssymboler for å vise hvilke materialer som angivelig kunne resirkuleres. Dette skjedde selv om selskapene visste at produktene deres ikke kunne gjøres om og brukes på nytt, heter det i en uttalelse.

Bidrar til oppvarming

I 2019 ble det produsert over 460 millioner tonn plast. Det skapte 353 millioner tonn avfall, ifølge OECD. Dette avfallet brytes ned til mikroplast, som ender i havet, bindes opp i isflak og havner i magen på dyr. Selv høyt til fjells er det funnet mikroskopiske plastbiter i luften.

OECD sier plastprodukter også står for rundt 3,5 prosent av utslippet av drivhusgasser, som bidrar til global oppvarming.

– I California og over hele kloden ser vi de katastrofale resultatene av fossilindustriens årelange kampanje for å villede. Plastforurensningen siver ut i vassdrag, forurenser miljøet og skjemmer landskapet, sier riksadvokat Bonta.

Konsekvensene ikke kjent

Det kom ikke frem hva konsekvensene av granskingen vil bli, eller hva slags straff selskapene eventuelt kan ilegges.

En mulighet er å gå til sivilt søksmål og kreve økonomisk erstatning. Bonta sier hans hovedmål er en rettslig kjennelse eller et forlik som pålegger selskapene å rydde opp plastsøppelet. I tillegg vil han ha endringer i produksjonen og fremme «ikke-villedende måter å snakke om plast på».

Ingen tidsfrist

Det er ikke satt noen tidsfrist, men Bonta sier at det ligger «en følelse av at det haster» i bunnen

Uansett kan en gransking i USAs mest folkerike stat sette søkelyset på et tema forskere mener vi bør bekymre oss for.

Center for Biological Diversity, som jobber for å beskytte truede arter, kaller granskingen et viktig skritt i riktig retning. Samtidig sier de at plast og produksjon av plast til syvende og sist ikke er forenlig med å sikre en sunn planet.

– Vi må slutte å produsere plastsøppel, sier gruppen.

(NTB)