<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
+ mer

Nå har det blitt lettere å importere drømmebilen

Reglene ble endret torsdag

Publisert 2. juni 2017 kl. 14.38
Oppdatert 2. juni 2017 klokken 15.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 386 ord

- Vi har nå gjort det enda enklere for bilentusiaster å importere drømmebilen! Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Vegdirektoratet torsdag satte ikraft nye regler for import av kjøretøy fra USA, Canada og annet EØS-land.De nye reglene legger til rette for godkjenning av også tunge kjøretøy og tilhengere så fremt de oppfyller godkjenningskravene i nevnte land, samt noen særskilt angitte norske krav, blant annet til bremser, skriver Samferdselsdepartementet i en melding.- Disse forenklingene kommer på toppen til en rekke andre endringer vi har gjennomført i denne regjeringsperioden. Det har vært viktig for oss politisk og også løfte fokuset på en del av disse teknikalitetene som ikke fremstår som så store, men som for mange bileiere og entusiaster er av enorm betydning, sier Solvik-Olsen.Hovedelementer i det nye regelverket

 • Godkjenningskravene i Canada inntas på lik linje med «USA» og «annet EØS-land».
 • Tunge kjøretøy (lastebil og buss) og tilhengere tas inn i særbestemmelsene.
 • Det stilles krav om at kjøretøyet har vært registrert i minimum seks måneder i annet land enn Norge.
 • For godkjenning i Norge stilles det krav om at kjøretøyet er i original eller tilnærmet original utførelse:- Original utførelse: kjøretøyets utførelse på tidspunkt for første gangs registrering (uansett hvor i verden dette er). Dette innebærer at kjøretøy som er bygd av flere fabrikanter, herunder såkalt «upfitters», aksepteres når dette er gjort før første gangs registrering.- Tilnærmet original utførelse: Etter første gangs registrering (uansett hvor i verden dette er) aksepteres «moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad».
 • For bil i gruppe M1 (personbil) og N1 (varebil) er det etter godkjenning i Norge samme adgang til endring og ombygging som biler som godkjennes etter vanlige regler (f.eks. typegodkjente biler). For tyngre kjøretøy og tilhengere må endringene være innenfor tilnærmet original utførelse, se ovenfor.
 • Amerikansk/kanadisk/annet europeisk lands lysutrustning aksepteres, eksempelvis røde blinklys.
Forenklinger og avgiftslettelser for bileiere som tidligere er gjennomført
 • Redusert omregistreringsavgift
 • Redusert årsavgift
 • Økt bruksfradrag
 • Fjernet effektavgift
 • Redusert bomsatser for bobiler til personbiltakst
 • Enklere nedvektingsregelverk for kjøretøy kategorisert som lett lastebil
 • Tillater bruk av små bilskilt på biler levert originalt med dette.
 • Åpner for personlige kjennetegn
 • Økt tillatt maksbredde for bobil
 • Sikret at bobiler kan kjøre i 110 km/t fartsgrense
 • Forenklet regelverk for amatørbygde kjøretøy
 • Forlenget kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy over 30 år.
 • Bevaringsverdige kjøretøy over 50 år fritas for periodisk kjøretøyskontroll.
 • Ryddet opp i uklarheter knyttet til datofastsettelse for førstegangsregistrering.

De nye reglene gjelder fra 1. juni 2017.