<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dag S. Stiansen taper eiendomsmillioner på danske hester

Dag S. Stiansens skakkjørte eiendomsimperium fikk seg en solid knekk i fjor. Verdiene i datterselskapet Tailormade Horses ble skrevet ned med 100 millioner kroner.

Publisert 10:39 15. okt. 2020
Oppdatert 18:44 18. okt. 2020
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 868 ord
ARVET EIENDOMSIMPERIUM: Stiansen Eiendom ble etablert allerede i 1936 av Nils S. Stiansen. Adoptivsønnen Dag (bildet) overtok selskapet i 1974. Foto: Olav Heggø

Stiansen Eiendom er et av Oslos eldre eiendomsselskaper, og var en gang et av byens største. Men de siste tiårene er blitt en nedtur for selskapet, og Finansavisen har tidligere omtalt en dyp familiekonflikt der de to barna til eieren Dag S. Stiansen (75) kun vil motta 1 million kroner hver i arv ved farens bortgang.

Stiansen selv ble rammet av en alvorlig trafikkulykke i 1979, og har senere giftet seg med en hesteinteressert frisør fra Kløfta, Trine H. Stiansen. 

I 2013 ble det bestemt at en dyrevernstiftelse skal overta Stiansens formue, av Kapital anslått til 2,2 milliarder kroner.

Pengene flommer ut

Selv om eiendomsverdiene i Oslo har skutt i været uten at noen har trengt å løfte en finger, har det siden 2008 rent penger ut av Stiansen Eiendom til det heleide datterselskapet Tailormade Horses, som driver et stutteri med 150 hester i danske Nykøbing Mors.

I en fersk pressemelding fremkommer at Stiansen Eiendom i fjor skrev ned verdiene i Tailormade Horses med 100 millioner kroner.

Stiansen Eiendom

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 92,7 83,2
Driftsresultat 13,5 6,9
Resultat før skatt −5,3 4,2
Årsresultat −9,8 −4,8
  • Etablert i 1936 av entreprenøren Nils S. Stiansen, som etterhvert ble en av Norges rikeste menn.
  • I 1974 arvet den da 29 år gamle adoptivsønnen Dag S. Stiansen hele formuen, deriblant en stor eiendomsportefølje og en verdifull kunstsamling.
  • Finansavisen har tidligere omtalt hvordan Trine H. Stiansen, som Stiansen giftet seg med i 2006, har investert en betydelig andel av Stiansens formue i hester.
  • I dag er det Terje Pedersen som er styreleder og daglig leder i Stiansen Eiendom. Dag S. Stiansen har 98,5 prosent av aksjene, men er kun styremedlem, i likhet med Trine H. Stiansen.
  • I 2013 ble det bestemt at en dyrevernstiftelse skal overta selskapets verdier ved eierens bortfall.
  • Porteføljen til Stiansen Eiendom består nå av 14 bygårder med leiligheter, næringslokaler og parkeringsplasser, alle på Oslos vestkant.

Ifølge det danske regnskapsregisteret tapte hestebedriften 19,7 millioner danske kroner i fjor, tilsvarende 30,0 millioner norske kroner.

I løpet av de seneste fem årene summerer tapet seg til 192,4 millioner (norske) kroner.

– Opp til eier

Stiansen Eiendom ledes av Terje Pedersen, en gammel bekjent av Trine H. Stiansen. Han er både daglig leder og styreleder, på tross av at Dag S. Stiansen eier 98,5 prosent av selskapet.

Tilbake i 2012 uttrykte han optimisme for Tailormade Horses, som også da hadde tapt penger i mange år.

«Tailormade Horses er et relativt ungt selskap i en vekstfase, og har de siste årene investert med tanke på langsiktig avkastning», sa han da.

I fjor kommenterte Pedersen selskapet slik:

«Inntektene er beskjedne, og vi forventer ikke vesentlig omsetning de nærmeste årene.»

– Hvor mye er tapt på Tailormade Horses siden oppstarten?

– Det er vanskelig å svare på, da selskapets anleggsmidler bokføres til historisk kost og ikke virkelig verdi. Mange av hestene vi har er egenproduserte føll, og de har jo da ingen kostpris og dermed null verdi i bøkene. Men ser vi bort fra eventuelle merverdier der eller på eiendomsmassen, så er det samlede bokførte underskuddet cirka 200 millioner. Eier av selskapet har ønsket å investere i denne bransjen. Det er hverken billig eller risikofritt, men som et privateid selskap er slike valg opp til eier, sier Pedersen til Finansavisen nå.

Såvidt i pluss

Konsernet Stiansen Eiendom oppnådde et resultat på 400.000 kroner i fjor, mot et underskudd på 9,4 millioner kroner i 2018.

SENTRALE LEIEGÅRDER: Porteføljen til Stiansen Eiendom består av mange leilighetsgårder som faren Nils S. Stiansen selv fikk oppført. Her fra Løvenskiolds gate på Frogner. Foto: John Fuller

«Regnskapet for 2019 viser at driftsinntektene på selskapets eiendommer fortsetter å øke, til tross for salg av enkelteiendommer de siste 10 årene, sist i 2016. Veksten er kommet som resultat av utvikling og kostbart vedlikehold til en verdi av omtrent 300 millioner kroner de siste femten årene. Kvaliteten på eiendomsmassen er nå god,» kommenterer selskapet.

Spesielle familieforhold

For åtte år siden bragte Finansavisen en artikkelserie om Dag S. Stiansen. Da hevdet gamle venner at han nærmest var hensatt i en hytte ved Nesbyen i 14 måneder i strekk, mens ektefellen pendlet mellom Norge, Danmark og Tyskland for å passe på sin eksklusive hestekolleksjon. To år før hadde hun kjørt sin Lamborghini Murcielago fra leiligheten på Aker Brygge til Kongsvinger, hvor planen var å kjøpe villaen til den danske IT-milliardæren Asger Jensby – et palass på over 1.000 kvadratmeter.

På samme tid sendte datteren Linn Stiansen, som er gjort arveløs og ikke hadde fått møte faren på mange år, en bekymringsmelding til politiet og til kommuneoverlegen i Kongsvinger kommune.

«Jeg er bekymret for far. Jeg vet at han er underernært, syk og behøver legetilsyn. Noen må gripe inn», sa hun til Finansavisen.

Noen år tidligere hadde det lykkes datteren å få innsatt en hjelpeverge for Stiansen, men vedtaket ble omgjort etter press fra Trine H. Stiansen og Terje Pedersen.

Artikkelserien i 2012 medførte at Finansavisen ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Klagen var offisielt signert Dag S. Stiansen. PR-byrået Geelmuyden.Kiese var hyret inn for å bistå.

Finansavisen ble felt på omtalen av Stiansens privatliv. Utvalget mente derimot at «omtalen av eierforhold og disponering av eierens bygårder må være akseptabel».

Det lyktes ikke Finansavisen å innhente kommentarer fra Trine H. Stiansen til denne saken.