<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Saksøkes av sushi-restaurant

Sushi-restauranten Bambus Sushi hevder seg «gjemt bort» og «utestengt av fellesskapet» av utleier. Nå har det tatt Krefting-selskapet Barcode 104 til retten.

Publisert 24. sep. 2022 kl. 16.24
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 393 ord
SUR FISK: Sushi-restauranten Bambus Sushi sakersøker Krefting-selskapet Barcode 104 for det selskapet hevder er brudd på leiekontrakten. Foto: Eivind Yggeseth

Sushi-restauranten Bambus Sushi har tatt ut søksmål mot eiendomsselskapet Barcode 104, som delvis eies av investor Carl Erik Krefting. Selskapet hevder utleier bevisst brøt leieavtalen da mathallen Barcode Street Food åpnet dørene i lokalene utenfor restauranten i februar i år.

Selskapet krever 12 millioner i erstatning for historisk og fremtidig tapt inntekt, mens Barcode 104 bestrider kravet i sin helhet. Avisa Oslo omtalte saken først.

Ikke informert

Striden gjelder et fellesareal i lokalet som tidligere het Barcode torg, og som i dag benyttes av mathallens boder. Bambus Sushi holder til innerst i et avgrenset lokale, med glassfasade ut mot det tidligere torget. Denne glassveggen regner restauranten som sin hovedinngang, og fremhever at det ikke er mulig å drive restaurant uten.

Bambus hevder at utleier ikke informerte om at fellesarealene ville bli tatt av en annen restaurant da det inngikk avtale med Barcode Street Food i juli 2020, og skal på det tidspunktet ha hatt «full kunnskap som de kontraktsbaserte rettighetene til Bambus Street Food». Restauranten skal ha meldt ifra til gårdeier om at fasaden skulle opprettholdes som den var.

– Gjemt bort

Utover å få 14 nye konkurrerende matboder som benytter arealet utenfor, hevder eierne av restauranten at gårdeier bevisst har forsøkt å fryse ut restauranten, ved å gi eksklusive tillatelser til å møblere og sette opp grønne planter utenfor sushirestauranten.

Det sentrale i saken er, ifølge Bambus, at det står i leiekontrakten at området utenfor restauranten er fellesareal, og skal hverken møbleres av restauranten eller noen andre.

«Bambus er gjemt bort; bokstavelig dekket med grønne planter og møbler. Å gjemme bort en leietaker for Barcode 104 AS og en konkurrent ved BSF (Barcode Street Food journ. anm.), ved å dekke den til er helt klart urettmessig», står det i dokumentene.

Bambus stiller seg samtidig undrende til utleiers krav til vask av glassfasaden innvendig og utvendig.

«Det er også utenkelig at Bambus beholder sitt renholdsansvar knyttet til vinduene, mens Barcode Street Food får retten til å skitne dem til».

Bestrider alt

Barcode 104 bestrider søksmålet i sin helhet. Selskapets advokat viser til at «utleier har en klar og uforbeholden rett i leiekontrakten til å omgjøre fellesareal til eksklusivt areal for annen leietaker» og hevder at omdisponeringen ikke utgjør et kontraktsbrudd.

Selskapet avviser også kravet om historisk og fremtidig erstatningsansvar, og legger til at dersom retten finner at det foreligger kontraktsbrudd, vil Barcode 104 gjøre gjeldende en rekke innvendinger til omsetningstapet, som det mener er for høyt.