<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Predikant Jan Hanvold er på farten igjen som pengeinnsamler

Predikant Jan Hanvold er på farten igjen som pengeinnsamler i VBC: Misjon, marsipan og mystikk

    Publisert 16. nov. 2005 kl. 12.04
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 06.37
    Lesetid: 6 minutter
    Artikkellengde er 1413 ord

    Etter konkursene i Ny Visjon, konkurskarantene, personlig konkurs, fengselsstraff og en rekke mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner: Nå er det VBC-Nødhjelp som åpner finansdørene for predikant Jan Hanvold.- Jesus åpner finansdørene hvis vi priser og ærer ham, sa Jan Kaare Hanvold da han var leder for stiftelsen ny Visjon i Drøbak. Predikanten ser foreløpig ut til å ha sine ord i behold. Pengeinnsamlerne for hans siste innsamlingsprosjekt VBC-Nødhjelp ringer i disse dager febrilsk rundt for å skaffe penger til fattige barn i Øst-Europa. I virkeligheten kommer mesteparten av de donerte pengene aldri frem.Visjon Bibel Center, som nå altså kalles VBC-Nødhjelp, hadde driftsinntekter på over 10 millioner kroner i 2003. Likevel er det ikke mulig å avlese en eneste pengegave i regnskapet.Pengeinnsamlingen foretas av selskapet Fulfilment på Kongsvinger, som også stikker av med brorparten av pengene. Ekteparet Kjell og Beth Bakken eier hovedtyngden av aksjene i Kongsvinger-selskapet, og er faktisk blitt mangemillionærer på nødhjelp og innsamlingsarbeid. I 2003 hadde de en samlet skattelignet inntekt på over seks millioner kroner.De skarve kronene som tilslutt tilfaller VBC, går blant annet til å sponse Hanvolds misjonsarbeid.Fra mirakler til fengselDe som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak.Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle "snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk".Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.Visjon Bibel Center - eller VBC Bibelen For Alle som det het da - ble også opprettet i 1989. Den gang dreide det seg stort sett om å gi bibler til Moskva.Siden har de bedrevet ulike former for mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner. Stiftelsen ble blant annet berørt av en kritisk reportasje i NRKs Forbrukerinspektørene senest i våres, der det fremgikk at innsamlingsselskapet Multi Respons tok 90 prosent av nødhjelpen de samlet inn, deriblant for Visjon Bibel Center.- Det har vært adskillig turbulens omkring virksomheten til denne stiftelsen, sier advokat Øivind Fegth Knutsen. Han er leder for Innsamlingskontrollen, en frivillig organisasjon der pen-geinnsamlere kan være medlem.- Forbrukerinspektørene hadde et program også for et par år siden, og vi hadde et møte med dem her. Der meddelte vi at de neppe ville bli godkjent. Det vi reagerte på, var at folk meddelte at de ikke hadde gitt tilsagn, de fikk purrebrev og trusler om inkasso og det hele. Hvor stort problem det er i dag vet vi ikke. Det har vært stille en stund, men det er mange som er på farten nå som det er jul, sier Knutsen.Han har åpenbart rett. Nå er stiftelsen i gang igjen, og predikant Hanvold og misjonsarbeidet nevnes ikke med et ord. Heller ikke det faktum at skattemyndighetene har gransket regnskapene til Multi Respons - som tidligere bedrev innsamlingsvirksomheten som nå er flyttet til Fulfilment - og at skattemyndighetene mener at selskapet har svindlet staten for millioner av momskroner.- Det oppstod et ganske stort avgiftskrav i etterkant av kontrollen på et av de utøvende selskapene, Multi Respons, og det er snakk om flere millioner kroner, bekrefter kontrollsjef Geir Sveen ved Hedmark Fylkesskattekontor.Han sier at beløpenes størrelse tilsier at dette blir en politisak.- Beløpets størrelse tilsier det. Men fordi saken nå ligger i klagenemnda for merverdiavgift, har vi valgt ikke å anmelde saken foreløpig. Hvis avgiftskravene står seg, er de såpass betydelige at det vil være særdeles aktuelt, sier Sveen, og tilføyer:- Det er flere selskaper i denne gruppen, blant annet Fulfilment, og nå har de overført all virksomhet fra Multi Respons til Fulfilment. Multi Respons har dermed ingen verdier. Jeg bør vel ikke si mer?Superhemmelige avtalerStyreformann Kjell Bakken i Fulfilment har ingen kommentarer til innsamlingsvirksomheten, men viser til daglig leder Lars Wold.- Jeg er sykemeldt for tiden, så jeg jobber ikke i bedriften, sier Bakken.- Men du er deleier og vet sikkert hvorfor dere har flyttet all virksomheten fra Multi Respons til Fulfilment?- Ja, det vet jeg, men du må prate med Lars Wold.- Jeg kom inn i februar og har ryddet opp i selskapsstrukturen, sier Lars Wold. - Jeg har faktisk vært for å avslutte samarbeidet med VBC. Avtalen gjelder ut dette året.Wold benekter at Fulfilment tar 90 prosent av de innsamlede midlene.- Dette er bare surr, det er ikke den avtalen som gjelder. Den avtalen er reforhandlet, min venn. Jeg kom inn i februar og har bestemt at vi ikke viderefører samarbeidet med VBC. Den avtalen som er gyldig, ble inngått 23. november i fjor og gjelder ut dette året.- Hvor mye får dere så av de innsamlede beløpene?- Det er en bedriftshemmelighet.Klokere blir vi ikke av nødhjelpsleder Jon Egil Stavik i Visjon Bibel Center.- Er du journalist? Da er jeg ikke interessert i å ta noen samtale med deg per telefon, sier Stavik.- Hvordan er du interessert i å samtale?- I hvert fall ikke pr. telefon.- Jeg lurer bare på hvorfor det ikke er mulig å spore noen pengegaver dere har gitt bort i årsregnskapet?- Jeg kan ikke svare på noe som helst, i hvert fall ikke over telefon.- Dere skylder vel giverne deres å opplyse om hvor mye som går til veldedige formål?- Hørte du ikke hva jeg sa?- Hvordan vil du så opplyse meg om dette?- Du får eventuelt spørre om jeg ønsker et møte eller noe sånt noe, person til person.- Vil du møte meg person til person?- Nei. Da har ikke vi noe mer å snakke om i dag. Som sagt, ingen informasjon til deg.Marsipan som nødhjelpJan Hanvold er mer frittalende, uten at vi blir veldig mye klokere av den grunn.- Vi bruker et eksternt selskap som heter Fulfilment, og vi sitter igjen med 30 prosent, sier Hanvold.- Hvorfor er det ikke mulig å spore noen pengegaver dere har gitt bort i årsregnskapet?- Jo, det er mulig å spore det. Det er bare å lese regnskapet. Vi har gitt bort en god del. Men en del av regnskapet vårt er slik at det er litt vanskelig å lese teknisk. Ganske enkelt fordi vi samler inn mellom to til 400 tonn med varer fra forskjellige bedrifter, som vi bringer inn. De varene har jo store verdier som ikke kommer frem i noe regnskap, og det er jo litt dumt, sier Hanvold.Av nødhjelp vi klarer å spore opp, er blant annet utdeling av marsipan i Estland, som de fikk gratis av Nidar etter at sesongen var over.- Dette er jo varer dere får gratis av bedriftene?- Det koster jo også å hente flere hundre vinduer borte i Sogn og Fjordane og transportere det, og det kommer ikke frem i tallene hva vi gjør.- Hvor stor andel av det folk gir går egentlig til veldedige formål?- Vi prøver å holde oss på rundt 50 prosent, kan du si.- Hvordan kan dere det når dere bare får 30 prosent av de innsamlede midlene fra Fulfilment?- Dette er jo en oppbygging av en portefølje, kan du si, og det er det dette dreier seg om. Men ut fra den erfaringen vi har med Fulfilment, og pga. momsreglementet, har vi valgt å si opp avtalen fra 31.12, sier Hanvold, stikk i strid med uttalelsen til Wold om at Fulfilment har sagt opp avtalen.- Store deler av pengene går også til misjonsarbeid?- Jo da, de gjør det.- Egentlig tilfaller vel det meste av det man gir til dere et rikt ektepar på Kongsvinger og misjonsarbeidet ditt?- Jeg kan ikke svare for hva eierne av Fulfilment bruker pengene sine til.- Men det hadde vel vært greit for giverne å få vite at mesteparten av pengene tilfaller et rikt ektepar og misjonsarbeid?- Da må jeg si at du må gjøre et regnestykke over hva det koster å ringe, sende ut brev, håndtere databaser osv. Folk sitter jo ikke gratis og ringer.- Hvorfor nevnes hverken du eller misjonsarbeidet med et ord på internettsidene deres? Er det fordi du var omstridt, gikk konkurs og satt i fengsel?- Nei, overhodet ikke. Vi prøver ikke å skjule at vi driver misjon. Jeg gikk konkurs i 1989, og fikk 120 dager, derav 45 dager hvor jeg spikret paller. Men jeg er veldig glad for at jeg har kunnet reise meg. Jeg har brettet ut min fortid, og har aldri blitt dømt for å svindle noen, sier Hanvold.