<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aker Seafoods-smekk

Mattilsynet har fattet hastevedtak om stans i produksjon av is ved et av Aker Seafoods' anlegg.

    Publisert 17. mars 2008 kl. 15.57
    Oppdatert 17. mars 2008 klokken 16.39
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 163 ord

    Mattilsynet inspiserte Aker Seafoods Melbu onsdag 12. mars. Inspeksjonen var en oppfølging av tidligere inspeksjoner. Under inspeksjonen ble det avdekket forskriftsstridige forhold rundt isproduksjonen, og Mattilsynets distriktskontor valgte derfor å fatte hastevedtak om stans i produksjonen av is, heter det i en melding fra tilsynet.Aker Seafoods Melbu ble meddelt ved inspeksjonen at Mattilsynet anså forholdene som kritikkverdige. Mattilsynet fulgte opp med et muntlig hastevedtak meddelt bedriftens daglige leder på telefon påfølgende dag. Dette ble gjort etter en intern vurdering på distriktskontoret. Skriftlig hastevedtak ble oversendt til bedriften fredag 14. mars per telefaks. Hastevedtaket ble fattet med utgangspunkt i dårlig hygiene rundt isproduksjonen.Bedriften kunne fremlegge isprøver som viser akseptable mikrobiologiske verdier. Mattilsynet er likevel av den oppfatning at isproduksjonen hos bedriften foregår under uhygieneiske forhold fordi det er fare for krysskontaminering og forurensing i isproduksjonsrom og tilstøtende rom over isnedtak.Bedriften har satt i gang tiltak for å utbedre forholdene.Mattilsynet har mottatt skriftlig klage på hastevedtaket og vil behandle det i henhold til interne rutiner.