<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Overfisket av torsk halvert

Overfisket av torsk i Barentshavet ble halvert fra 2006 til 2007. Fiskeridirektoratet sier i sin siste rapport at det trolig er nede i 40.000 tonn.

    Publisert 17. mars 2008 kl. 12.41
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 169 ord
    Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

    - Dette er gledelig lesing. I perioden 2005-2007 er overfisket redusert med over 60.000 tonn til en samlet førstehåndsverdi på over én milliard kroner, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap).Hun advarer likevel mot å tro at kampen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske i Barentshavet er vunnet en gang for alle.- Vi har vunnet det første slaget, men de som driver storstilt urapportert fiske, kan forsøke å omgå regelverket eller fortsette sin aktivitet i nye fiskerier i andre verdensdeler. Vi kommer til å arbeide aktivt internasjonalt for å hindre dette, sier Pedersen.Og hun legger til at et overfiske på torsk på 40.000 tonn fortsatt er altfor mye, og i tillegg kommer et overfiske på 21.000 tonn hyse. Tallene baserer seg på analyser og tilgjengelig informasjon, men er likevel beheftet med en viss usikkerhet.Rapporten er overlevert russiske fiskerimyndigheter for eventuelle kommentarer og felles gjennomgang av materialet. Pedersen framhever at russiske myndigheter har gjort en betydelig innsats for å redusere overfisket gjennom skjerpet lovgiving, økt kontroll og flere sanksjoner. (©NTB)