<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Strøm av klager til Haga

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) kan vente seg en strøm av klager etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent Statnetts planer om høyspentlinje langs Hardangerfjorden.

    Publisert 30. mai 2008 kl. 21.56
    Oppdatert 15. des. 2013 klokken 09.51
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 436 ord

    Fagsjef Jan Olav Nybo i Den Norske Turistforening sier at alle berørte parter vil sende klager til Haga før klagefristen på tre uker er omme. Turistforeningen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Naturvernforbundet og WWF Norge vil samordne sine aksjoner.- Dette er en spesielt viktig prinsippsak. Statnett har søkt om lange linjestrekk andre steder i Norge, og resultatet av denne saken kan få innvirkning på behandlingen av de andre kraftprosjektene. Vi vil bruke de påvirkningskanaler vi har, sier Nybo til NTB.Han sier at Turistforeningen er svært skuffet over NVE, men at vedtaket ikke kom overraskende.Kopi- Det ser ut som NVE nærmest har kopiert argumentene i Statnetts søknad. Det er veldig dårlig utredning av alternativer, samt skadevirkninger for reiselivet og verdien av urørt natur. Dessuten haster det ikke. Kraftunderskuddet i Midt-Norge, som alle snakket for et par-tre år siden, er blitt borte på grunn av mildere vintre og mer regn, sier Nybo.NVE har gitt konsesjon til en kraftledning fra Sima kraftverk i Eidfjord kommune til transformatorstasjonen i Samnanger kommune i Hordaland. Kraftlinjen på 90 kilometer skal gå gjennom kommunene Ulvik, Granvin og Kvam og forsyne Bergens-området med strøm.Direktoratet anbefaler luftledning på hele strekningen.- Etter NVEs vurdering vil luftledningen gi akseptable konsekvenser for miljø og arealbruk. NVE har ikke funnet grunnlag for å kreve at kraftledningen blir bygget som sjø- eller jordkabel på hele eller deler av strekningen, sier NVE-direktør Agnar Aas.NVE pålegger Statnett å kamuflere mastene og å matte strømkablene, slik at de minst mulig skal stikke seg ut i naturen. Disse påleggene vil koste 15 millioner kroner å etterkomme.For dyrtNVE mener at fordelene med en sjøkabel ikke er så store at Statnett kan pålegges de høye ekstrakostnadene. Turistforeningen derimot går sterkt inn for sjøkabel og oppfordrer Haga til å tenke visjonært, i den forstand at en framtidig vindmøllepark til havs kan kobles til en sjøkabel.De berørte kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen sier at ledningen vil være ødeleggende for reiselivet i Hardangerfjorden. Det er derfor ventet at NHO Reiseliv vil være en av klagerne.Sp-politiker Rune Skjælåen sier til NRK at han vil gjøre alt for å få partikollega Haga til å overprøve vedtaket til NVE.- Haga har klart og tydelig sagt at norsk natur ikke skal raseres, og jeg er sikker på at hun, resten av vårt parti og andre partier på Stortinget vil ha en ny politikk på dette området, sier Skjælåen.Han mener Hardanger egner seg ypperlig til sjøkabel og at samfunnet må være villig til å ta den ekstra kostnaden for å bevare flotte naturen. Nybo i Turistforeningen sier at ny teknologi gjør sjøkabel stadig billigere og at dette må utredes bedre enn det NVE har gjort. (©NTB)