<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ny krisepakke 9. februar

Regjeringen legger 9. februar fram nye tiltak som skal styrke bankenes utlånsevne, slik at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

  Publisert 24. jan. 2009 kl. 20.41
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.38
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 176 ord
  Kristin Halvorsen - Foto: Scanpix

  - Vi er inne i en alvorlig internasjonal finanskrise, og utsiktene for den økonomiske utviklingen er kraftig svekket, sier finansministeren.Regjeringen følger situasjonen i bankene nøye. Norske banker hadde tilfredsstillende resultater de tre første kvartalene i 2008, og utlånstapene i bankene var fortsatt lave.- Selv om norske banker er solide, må de sørge for fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet og egenkapital for å møte svakere konjunkturer. Vi er kjent med at en del banker nå sikter mot en høyere kjernekapitaldekning for å sikre tilgang til finansiering til akseptable vilkår. Dersom bankene ikke får skaffet kapital til akseptable vilkår, kan det bli vanskelig for næringsliv og husholdninger å få nye banklån, sier Halvorsen.Etter regjeringens vurdering er det nå riktig å bruke finanspolitikken for ytterligere å stimulere økonomien.- Finanspolitikken kan ikke forhindre den avdempingen som ventes, men målrettede tiltak kan bidra til å dempe tilbakeslaget og stimulere sysselsettingen. Mandag legger vi derfor fram forslag til endring av statsbudsjettet 2009.- Forslagene er innrettet for å stimulere sysselsettingen, bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi, sier Halvorsen. (©NTB)