<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hvor går bulkratene?

- Det er vanskelig å se hvordan vi kan unngå at ratene og skipsverdiene fortsatt vil være svake.

  Publisert 23. apr. 2009 kl. 13.22
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.31
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 144 ord
  Bulkskip - Foto: Golden Ocean

  Bulkrederiet Belships melder om lavere inntekter og lavere overskudd. I kvartalsrapporten kommer rederiet med følgende betraktninger om fremtiden:"Myndighetene rundt om i verden har gjennom store bevilgninger og rentereduksjoner søkt å motvirke det økonomiske tilbakeslaget som er en følge av finanskrisen. Om dette får den tilsiktede effekt gjenstår å se. For tørrlastmarkedet er det uansett vanskelig å se hvordan vi kan unngå at ratene og skipsverdiene fortsatt vil være svake i den nærmeste fremtiden på grunn av store leveranser av nybygg. Vi har allerede sett en betydelig økning i opphuggingen av eldre skip og dette sammen med kansellering av nybyggingskontrakter er nødvendig for å komme tilbake til et balansert marked. Ettersom selskapets egne skip er sluttet ut på tidscertepartier vil markedet ventelig ikke påvirke disse i stor grad på kort og mellomlang sikt. Skipsverdiene forventes likevel å bli påvirket av lave fraktrater og generell pessimisme."