<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

3.055 bedrifter har hittil gått konkurs i 2009

-Det kan bety at vi nærmer oss konkurstoppen, sier Gabor Molnar analysebyrået Experian. Her er de største problemområdene.

  Publisert 5. aug. 2009 kl. 12.15
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 18.59
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 204 ord
  Foto: iStockPhoto

  Flere bedrifter enn normalt gikk konkurs i feriemåneden juli, men den kraftige konkursøkningen i første halvår har bremset opp.- Juli er normalt en svært stille måned der få bedrifter begjærer oppbud. I år er julitallene høyere enn vanlig, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysnings- og analysebyrået Experian. Mens det var 295 konkurser i juli i år, var det 255 i juli fjor og 191 i 2007.- Den prosentvise veksten i konkurser i juli er lavere enn for årets seks første måneder. Det kan bety at vi nærmer oss konkurstoppen og at det går mot bedre tider for norske bedrifter. Men det er fortsatt litt tidlig å konkludere, sier Gabor Molnar. I juni var det 503 konkurser, i mai 421.I juli er det Vest-Agder som har størst økning i antall konkurser, fulgt av Buskerud, Hedmark og Finnmark. Årets syv første måneder sett under ett er det Finnmark som har størst økning, fulgt av Vestfold og Møre og Romsdal.Til nå i år har 3.055 bedrifter gått konkurs, mot 1.856 på samme tid i fjor. Det er en økning på 65 prosent.- Det har vært mange konkurser over hele landet og innen alle bransjer i 2009. Hovedårsaken er finanskrisen og ringvirkningene denne har skapt, sier Gabor Molnar.