<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ola Nordmann bruker mindre penger

Ifølge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum ned med 0,5 prosent fra januar til februar i år. Bil og strøm trekker ned.

  Publisert 30. mars 2010 kl. 10.34
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.34
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 148 ord
  Foto: Scanpix

  Ifølge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum ned med 0,5 prosent fra januar til februar i år.Nedgangen skyldes fall i forbruket av elektrisitet og brensel samt kjøp og drift av kjøretøy.Det melder SSB tirsdag formiddag.I februar var forbruket av elektrisitet og brensel 5,5 prosent lavere enn måneden før, mens kjøp og drift av kjøretøy viste en nedgang på 4,7 prosent. Om man holder disse gruppene utenfor beregningene ville varekonsumindeksen vist en oppgang på 0,9 prosent.Husholdningenes kjøp av møbler, klær og fritidsartikler var med å trekke varekonsumindeksen opp. Forbruket av andre varer, hvor de nevnte tingene inngår, viste en oppgang på 1 prosent.Det var også en oppgang i husholdningenes konsum av mat, drikkevarer og tobakk sammenlignet med januar. Økningen her var på 0,7 prosent.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 6,1 prosent høyere i februar 2010 enn i samme måned året før.Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdingenes vareforbruk.