<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Historisk lavt innsig av laks

Norske laksebestander er på et historisk lavnivå. Rømt oppdrettslaks og lakselus er de viktigste truslene for villaksen, mener Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Publisert 24. juni 2010 kl. 14.56
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.59
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 202 ord
Laks - Foto: Scanpix

Innsiget av laks til norske elver er blitt redusert gjennom flere år og nådde et historisk lavmål i 2009, skriver Vitenskapsrådet i sin årsrapport, som ble lagt fram torsdag. Nedgangen er spesielt stor for smålaks, det vil si laks under tre kilo. Dette er en generell trend for det meste av Europa. Forhold i havet har bidratt til reduksjonen, men også lokale og regionale faktorer spiller inn, mener rådet.- Vestlandet skiller seg ut med en markert nedgang etter 1989. Det framstår som overveiende sannsynlig at særlig rømt oppdrettslaks og lakselus har bidratt til en dårligere utvikling på Vestlandet enn ellers i landet, sier rådets leder, seniorforsker Torbjørn Forseth ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).Rådet har laget et system for å rangere truslene mot villaksen, og plasserer rømt oppdrettslaks og lakselus på topp.- Dette er eksistensielle trusler som vi ikke har kontroll over. Til tross for færre rapporterte rømninger er nivåene for oppdrettslaks langt over bærekraftig nivå. Den ødelegger bestandenes lokale tilpasning. Dette er noe av det alvorligste som skjer med norske laksebestander, sier Forseth.Tiltakene som er gjennomført mot lakselus er ikke tilstrekkelig for å komme ned på et forsvarlig nivå. Med dagens produksjonsvolum av oppdrettslaks er tiltaksgrensene for høye, skriver rådet. (©NTB)