<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svakere tall fra Norge enn Europa

Industriproduksjonen økte med 2,8 prosent fra 2009 til 2010. I eurosonen var økningen på over åtte prosent.

  Publisert 7. feb. 2011 kl. 10.14
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 07.16
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 229 ord
  Foto: Scanpix

  Industriproduksjonen økte med 2,8 prosent fra 2009 til 2010, viser virkedagskorrigerte tall fra SSB.Produksjonen i norsk industri har økt gradvis siden sommeren 2009. Etterspørselen hjemme og ute har bedret seg noe, og statistikk for utenrikshandel viser en økning i eksporten av blant annet bearbeidde varer i 2010. Den økte etterspørselen etter blant annet metaller og kjemiske produkter medvirket til at norsk industriproduksjon økte i 2010.Metallindustrien økte med 15,7 prosent i 2010 sammenlignet med 2009. Det var økning i både produksjon av jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Produksjonen er likevel fortsatt på et vesentlig lavere nivå enn den var sommeren 2008. Dette skyldes blant annet en nedbygging av produksjonskapasitet i tiden etter finanskrisen.Produksjonen av kjemiske råvarer hadde også stor vekst i 2010. Her var økningen på 26,8 prosent sammenlignet med 2009. Dette kan blant annet knyttes til vekst i norsk solcellerelatert industri, hvor produksjonen har økt betydelig som følge av bedre markedsforhold og mer stabil drift.Produksjonen av skip og oljeplattformer hadde en nedgang på 4,1 prosent fra 2009 til 2010, viser virkedagskorrigerte tall.Norsk industriproduksjon hadde en nedgang på 0,2 prosent fra 3. til 4. kvartal, viser sesongjusterte tall.Norsk industri sammenlignet med eurosone n Norsk industriproduksjon gikk opp med 3,5 prosent fra november 2009 til november 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 8,1 prosent i samme tidsrom.Les mer hos SSB