<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Truer sauebønder med beiterestriksjoner

Sauebønder som mister mange dyr, risikerer beiterestriksjoner neste år. Hvert år dør 120.000 dyr på beitet, og Mattilsynet er bekymret for lidelsen de gjennomgår.

Publisert 29. mars 2011 kl. 13.17
Oppdatert 29. mars 2011 klokken 13.20
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 155 ord
Foto: Scanpix

- Beitedyrtapene er uakseptabelt høye i mange områder, og vi er bekymret med hensyn til dyrevelferden, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.Det er flere årsaker til at dyra dør, fra ulykker til sykdom og giftige planter, og en stor del av tapene skyldes rovdyr. Alle tap på beite er uansett forbundet med smerte, understreker han. For å tvinge bøndene til å gjøre noe med problemet, varsler tilsynet nå at det kan bli beiterestriksjoner i 2012.- Dette gjelder besetninger som i snitt har hatt mer enn 20 prosents tap de tre siste årene. Før vedtak fattes, skal saueeier varsles og hver enkelt sak vurderes konkret. Men som en generell vurdering anser tilsynet at tap over 20 prosent nesten uten unntak vil være uakseptabelt, opplyser Mattilsynet.- Det betyr i praksis at dyreeierne må bruke beitesesongen 2011 til å redusere tapene. Dersom de iverksetter tiltak som reduserer tapene vesentlig, kan de unngå restriksjoner i 2012, sier Fjetland.