<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Feil at nye milliarder gir løft i samferdsel

Selv om transportsektoren skulle få så mye som 45 prosent mer penger enn i dag, vil det bare bidra til å opprettholde dagens standard.

Publisert 29. juni 2012 kl. 06.37
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 19.18
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 189 ord
Fra E18. Foto: Scanpix

Det mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).Ingeniørforeningen har levert sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan og er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen. Foreningen har kun regnet seg fram til effekten av den største økonomiske rammen på 45 prosent mer penger enn i dag.- Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsingen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft, heter det i høringsuttalelsen.Foreningen mener det har vært en «underinvestering» i samferdsel i mange år, spesielt på vei og jernbane.- I tillegg har det vært et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansen i RIF.Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet innrømmer at det ikke er planlagt så mange nye store veiprosjekter i forslaget til ny transportplan fordi man satser på å ta igjen forfallet samt transport i byene.- Det er en stor vridning av pengebruk til drift, vedlikehold, forfall og byområder. Det er her vi får problemene og befolkningsveksten, sier han. (©NTB)