<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Trykket letter på Spania og Italia

Eurolandene sier ja til at kriserammende banker kan få direkte hjelp fra EUs krisefond. Avtalen letter presset på Spania og Italia.

Publisert 29. juni 2012
Oppdatert 16. des. 2013
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 257 ord
Mario Monti. Foto: Reuters

Tysklands Angela Merkel ga til slutt etter i tidlige morgentimer fredag. Enigheten om direkte hjelp fra EUs krisefond ble presset gjennom av Italia og Spania. De to landene holdt en vekstpakke på 120 milliarder euro som gissel, og nektet å underskrive før strakstiltak for å få ned landenes renter var på plass.De to landenes forhandlingsteknikk skapte sterke reaksjoner.Tøff prosess - Prosessen var tøff, men resultatet var bra, sa Italias statsminister Mario Monti etterpå.De 17 eurolandene ble enige om å EUs krisefond kan hjelpe vaklende banker direkte, uten at pengene blir kanalisert gjennom regjeringene og høyner landenes statsgjeld.Spania har sterkt ønsket å unngå at krisehjelpen til de kriserammede bankene skal øke landets statsgjeld. Men Merkel sørget for at dette ikke kan skje før det er opprettet et nytt banktilsyn med tilknytning til Den europeiske sentralbanken (ESB). Tilsynet skal være på plass senest i desember.Lavere rente Avtalen roet ned finansmarkedene fredag og Italia og Spanias skyhøye renter sank betydelig. Men spørsmålet er om den positive stemningen i finansmarkedene vedvarer. Også etter tidligere toppmøter har investorenes uro blitt noe dempet, for så å komme tilbake igjen med full styrke.Eurolandene åpner også for at land som har orden på sine finanser skal få tilgang til krisefondene EFSF og ESM om de blir utsatt for hardt markedspress og ikke greier å låne til en håndterbar rente.De skal da ikke behøve å få sine finanser og budsjetter saumfart av EU, ESB og IMF, slik Hellas, Portugal og Irland har måttet akseptere. Resultatet av dette har vært drastiske krav til innsparinger og nedskjæringer. (©NTB)