<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ledigheten blant innvandrere eksploderer

Arbeidsledigheten blant innvandrere fra Polen og Hellas har økt med henholdsvis 18,5 og 86 prosent i Norge det siste året.

  Publisert 28. juni 2013 kl. 12.48
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.51
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 244 ord
  AP Photo Mark Lennihan

  Bruttoledigheten for statsborgere fra andre land har økt kraftig i Norge det siste året.Arbeidsinnvandringen fra Polen har vært stor de siste årene, men nå viser ferske tall fra NAV at ledigheten blant polakker i Norge er økende. Oppgangen er på 18,5 prosent til 5 000.Tallene viser også at ledigheten blant innvandrere fra Litauen har økt med 39,5 prosent til 1.900.Ledigheten blant svensker har økt med mer moderate 5,4 prosent, til 1.350 registrerte ledige.Den økte ledigheten blant polakker har sammenheng med den økte ledigheten innen bygg og anlegg. 36,1 prosent av de ledige polakkene har nettopp bakgrunn fra bygg og anlegg. For de fra Litaen har 27,2 prosent bakgrunn av bygg og anlegg.Hopp fra Hellas og SpaniaB Bruttoledigheten for statsborgere fra Hellas har nesten eksplodert det siste året, og viser en økning på hele 86 prosent.Ledigheten for de arbeidssøkende som kommer fra Spania har økt med 60 prosent, mens for de fra Bulgaria er økningen på 59 prosent.For de fra Romania er økningen på 56 prosent, fra Latvia er den på 49 prosent og fra Portugal er den opp 48 prosent det siste året, viser tall fra NAV.Små tall store prosenterDen store prosentvise økningen i bruttoledigheten henger sammen med et generelt lavt antall. Bruttoledigheten for statsborgere fra Hellas, Spania, Italia og Portugal økte for eksempel samlet med med 52 prosent til 600 personer.*NAV har ikke tall for arbeidssøkende innvandrere fordelt på fødeland. Med «arbeidsinnvandrere» mener NAV utenlandske statsborgere som er registrert som arbeidssøkere i Norge