<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Litt lavere arbeidsledighet - men her øker den

66.600 personer er nå registrert som helt ledige hos NAV. Men flere bransjer opplever vekst i ledigheten.

  Publisert 28. juni 2013 kl. 10.29
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.51
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 325 ord
  NAV-direktør Joakim Lystad. Foto: Scanpix

  Ved utgangen av juni var 66.600 personer registrert som helt ledige hos NAV, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 2.400 flere enn i juni i fjor.82.100 personer var registrert som enten helt arbeidsløse eller arbeidssøkere på tiltak. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,0 prosent på samme tid i fjor.Sammenlignet med juni i fjor var det 2.600 flere i denne gruppen.Stabiliserer seg? Sesongjusterte tall fra NAV viser at antall arbeidsledige falt med 500 personer fra mai til juni. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak var uendret.- Etter fire måneder med økning i arbeidsledigeten, har vi sett en nedgang i juni. Det er likevel for tidlig å si om nedgangen denne måneden viser at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.Ifølge sesongjusterte tall har antallet helt arbeidsløse gått ned i de fleste yrkesgruppene den siste måneden.Innen akademiske yrker, ingeniør- og IKT- fag, barne- og ungdomsarbeid, samt helse, pleie og omsorg, har antall arbeidsløse derimot økt.I løpet av juni falt arbeidsløsheten i de fleste fylkene. Nedgangen var størst i Aust-Agder og Telemark, økningen størst i Møre og Romsdal.Flere ledige - overalt Ser vi ett år tilbake, er antallet arbeidsløse nå større innen alle yrkesgrupper, bortsett fra undervisning.Samanlignet med juni i fjor er det nå 1.000, eller 15 prosent, flere arbeidsløse bygg- og anleggsarbeidere, og arbeidsløsheten i denne yrkesgruppen har steget fra 3,4 til 3,9 prosent.Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, barne- og ungdomsarbeid, samt reiseliv og transport, alle med 3,9 prosent ledighet.Arbeidsledigheten er lavest i undervisning og akademiske yrker, begge med 0,9 prosent.Høyest ledighet i Østfold Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,4 prosent, og i Oslo og Finnmark med 3,2 prosent. Lavest er den i Rogaland og Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.Sammenlignet med juni i fjor har antall arbeidsløse steget mest i Sogn og Fjordane med 14 prosent og i Møre og Romsdal med 10 prosent.Mer om NAV-ledigheten i juni